Uudised HOUSING EUROPE’ilt

26.06.2017

Juuni keskpaigas Amsterdamis toimunud Euroopa Elamuorganisatsioonide Ühenduse HOUSING EUROPE liikmete üldkogul toimusid mitmed valimised, mille tulemus puudutab ka Eesti Korteriühistute Liitu.

Pildil: EKÜL juhatuse esimees Andres Jaadla ja HOUSING EUROPE’i uus president Cédric Van Styvendael.

HOUSING EUROPE’i uueks presidendiks valiti prantslane Cédric Van Styvendael

HOUSING EUROPE liikmete Üldkogu valis järgmiseks kaheks aastaks organisatsiooni juhiks Cédric Van Styvendaeli. Uuel presidendil on pikaajaline töökogemus elamuvaldkonnas. Muuhulgas on ta olnud alates 2009. aastast Prantsusmaal Lyonis tegutseva elamuorganisatsiooni “Est Metropole Habitat” tegevjuht, Rhone piirkonna elamuteemadega tegeleva assotsiatsiooni asepresident ning olnud valitud erinevatele ametikohtadele Prantsusmaa ühes suuremas elamuorganisatsioonide liidus USH.

HOUSING EUROPE presidendina on Cédric Van Styvendael püstitanud organisatsioonile 5-punktilise tegevusprogrammi: suurendada investeeringuid elamusektorisse, kohaneda elamuvaldkonda mõjutavate sotsiaalsete muutustega, keskenduda tegevuses senisest enam piirkondlikule ja kohalikule tasandile, soodustada tihedat koostööd erinevate elamuvaldkonnas tegutsevate osapoolte vahel ning aidata kaasa tarkade lahenduste ja digirevolutsiooni jõudmisele elamumajandusse.

Loe intervjuud uue Housing Europe’i presidendiga siit.

Eesti Korteriühistute Liit valiti 2018. aastal toimuva HOUSING EUROPE’i 30. tegevusaastat tähistava Üldkogu korraldajaks

Euroopa Elamuorganisatsioonide Ühenduse HOUSING EUROPE liikmete Üldkogu toimub 2018. aasta suvel Tallinnas ja selle peakorraldaja on Eesti Korteriühistute Liit. Sellise otsuse võttis vastu HOUSING EUROPE Üldkogu Amsterdamis käesoleva aasta juunis.

Tallinna ja Eesti Korteriühistute Liidu kasuks otsustati mitmel põhjusel. Esiteks on EKÜL juba alates 2014. aastast kuulunud HOUSING EUROPE’i juhatusse, olles seal ainus Ida-Euroopa riikide elamuoragnisatsioone esindav liige. Teiseks pakub Tallinnas korraldatav Üldkogu võimaluse ühendada kaks olulist juubelit: Eesti Vabariik 100 ning HOUSING EUROPE 30. Samuti on viimastel aastatel oluliselt suurenenud teiste Euroopa riikide huvi Eesti eduka kogemuse vastu korterelamute renoveerimisel ja korteriühistuliikumise korraldamisel.

Üldkogu toob 2018. aasta suvel Eestisse ligikaudu 100 elamumajanduse eksperti ja elamuorganisatsioonide juhti Euroopa Liidust ja partnerriikidest.

Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla valiti üleminekuetapis olevate riikide probleemidega tegeleva HOUSING EUROPE’i töörühma juhiks

Spetsiaalselt uue teemaga tegelemiseks loodud töörühm keskendub elamumajanduse probleemide analüüsimisel ja nendele lahenduste pakkumisel riikidele, mis on täna oma elamuvaldkonna korraldamisel teatavas üleminekufaasis uuele süsteemile kas muutuste tõttu majanduskeskkonnas või liikumise tõttu uuele elamumudelile (sh suuremale üürieluasemete osakaalule elamufondis).

Uue tööhma juhi koht annab Eesti Korteriühistute Liidule senisest veelgi enam võimalust kaasa rääkida Euroopa elamumajandust puudutavates aruteludes ning teha Euroopa tasandil kuuldavaks Eesti korteriühistute seisukohti.