Eesti Korteriühistute Liit võitis maineka preemia ja kandideerib üleilmsele keskkonnaauhinnale

11.06.2017

Eesti Korterühistute Liidu pressiteade
06.06.2017

Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) töö säästlikuma energiatarbimise ja energiatarbijate teavituse nimel on pälvinud maineka rahvusvahelise tunnustuse: EKÜL võitis ülemaailmse energiaauhinna Energy Globe Award rahvuslikus kategoorias ning jätkab võistlemist üleilmsele peaauhinnale.

Tegemist on rahvusliku kategooria võiduga – konkursil osales 2000 kandidaati 178 riigist, igast riigist valiti välja vaid üks laureaat. Konkurss jätkub üldvõidu nimel, millele kandideerivad kõik rahvuslike kategooriate võitjad. Auhinda annab välja rahvusvaheline organisatsioon Energy Globe Foundation, mille peakorter asub Austrias.

Eesti Korteriühistute Liit pälvis auhinna kortermajades elevate energiatarbijate teadlikkuse tõstmise ja korteriühistutele energiatõhususe alaste koolituste korraldamise eest aastatel 2014-2015, kui liit viis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi toetusel ellu lõpptarbijatele suunatud teavitusprojektid. Tarbijaid teavitati Eesti Korteriühistute Liidu korraldatud ühisostudest, mis tagavad korteriühistutele parima hinnaga teenused energiaturul.

EKÜL on teinud mitmeid lõpptarbijatele suunatud õµnnestunud ühisoste: toimunud on kaks elektrienergia ühisostu, elektripaigaldiste käidukorralduse ühisost, samuti võeti ette arvutite ühisost sülearvutite soetamiseks. Esimese ühisostu kavandas EKÜL Eesti elektrituru avanemisel: septembris – novembris 2012 läbiviidud ühisostus osales ligi 800 korteriühistut ja ligi 25000 korteriomanikest lõpptarbijat, kelle elektritarbimine kokku oli ligi ca 183 miljonit kWh/a.

“Eesti Korteriühistute Liidu poolt läbi viidud ühisostudest on võitnud nii korteriühistud kui lõpptarbijad, kuna need on mõjutanud turul pakutavat hinda ning andnud tarbijatele täpset infot turul pakutava kohta,” leiab Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige Urmas Mardi. “Edukad ühisostud kinnitavad, et korteriühistute kaudu on võimalik pakkuda lõpptarbijale soodsamaid teenuseid. Tõuge ühisostude korraldamiseks on aga tulnud just ühistutelt – vajadus selle järgi oli selgelt olemas.”

Eesti Korteriühistute Liidu üldkoosolek täiendas käesoleva aastal liidu põhikirja, nimetades liidu üheks oluliseks tegevussuunaks liidu jaoks lõpptarbijate õiguste ja huvide esindamise ning vastavasisulise teabe ja nõustamise pakkumise. “Kõrge tunnustus näitab, et oleme õigel teel,” märkis Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla.

Eesti korteriühistute teadlikkust ja pidevat püüdlemist aina suurema energiasäästu poole on Euroopas juba ammu märgatud. Kiita saab ka riiklik renoveerimistoetus: Euroopa Komisjoni ajakiri Panorama kirjutas mullu ühtekuuluvuspoliitika fondide investeeringutest säästvasse energiamajandusse, tuues energiatõhususe tõstmise näitena esile Eesti korterelamute renoveerimistoetuse. “Euroopa üheks prioriteediks on vastutustundlik eluasemepoliitika, mis tuleb kiirelt viia vastavusse ühiskonna vajadustega. Üheks oluliseks märksõnaks on hoonete muutmine energiasäästlikumaks, kuid ilma riiklike toetusteta on see väga raske, et mitte öelda võimatu,” rääkis Euroopa elamuorganisatsiooni Housing Europe juhatusse kuuluv Jaadla.

“Meetmega harjumine võttis aega, kuid täna on korteriühistud üle Eesti selle omaks võtnud ning soovivad riikliku toetusraha toel elamud energiasäästlikumaks muuta ning kortermajade elukaart pikendada,” leiab Jaadla. “Oluline on see, et riik kortermajade renoveerimise toetusmeetmega kindlasti jätkaks, kuna see on olnud tõhus ning oluline abi korteriühistutele üle Eesti.”

Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) asutati 17. aprillil 1996 Rakveres. Organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti.

Lisainformatsioon:
Andres Jaadla
Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees, tel +372 520 3987

Urmas Mardi, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige, õigusosakonna juhataja
Tel 372-50 15077, e-mail: urmas.mardi@ekyl.ee