Amblas toimus infopäev korteriühistu asutamisest ja uuest seadusest

26.05.2017

Ambla vald korraldas koostöös EKÜLiga 23. mail 2017 Aravete kultuurimajas infopäeva Ambla valla kortermajade elanikele, kelle majades ei ole veel korteriühistut moodustatud.

Infopäeval kõnelesid Ambla vallavanem Rait Pihelgas ja EKÜL juhatuse esimees Andres Jaadla. Anti ülevaade sellest, mis uue seaduse tulekuga täpsemalt juhtuma hakkab, mida peaks korteriühistut luues täpsemalt silmas pidama ja kuidas ühistut majandada.

Ambla vallas on kokku 649 elamut, milles on kokku 1302 tavaeluruumi. Kortermaju on kokku 74 tk ( elatakse käesoleval ajal 65- es ) milles on kokku 675 korterit. Kortermajad ja eramud on ehitatud põhiliselt nõukogude ajal, hajapiirkondades talumaja tüüpi elamud ehitatud enne 1945 aastat. Alevikes (välja arvatud Ambla) asuvates korterelamutes on korterid enamasti erastatud ja on moodustatud korteriühistud või tegutsetakse ühiselt. Kaugküte toimib Aravete alevikus, ( välja arvatud KETE ) teistes alevikes köetakse kortermaju kas lokaalsete keskküttekateldega või ahjudega. Ambla alevikus asuvaid kortermaju valitseb Ambla Vallavalitsus (Pikk tn 7 ja Pikk tn 27 kõik valla korterid, Pikk tn 19 üks valla korter ning Pikk tn 21 kaks valla korterit). Kortermajade olukord Aravete ja Käravete alevikes on rahuldav, Ambla alevikus asuvate kortermajade olukord on aga enamasti ebarahuldav.

Kinnisvaraturg on Ambla vallas üsnagi aktiivne, enamus tehingud toimuvad maatulundusmaaga (metsaga), korteriomanditega ja hoonestatud kinnistutega. Haritava maaga on toimunud üksikuid vabaturutehinguid. Enamus haritava maaga toimunud tehingud on riigi omandis oleva maa, mis on kasutusvalduses, välja ostmisega hariliku väärtuse eest. Ambla vald on võõrandanud aastatel 2010 – 2012 valla valitsemiseks mittevajalikke amortiseerunud korteriomandeid ja mitteeluruume ning ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni torustikke koos kaevude ja ülepumplatega.

DSC_0694

Vallavanem Rait Pihelgas

Ühistu Aravetel

Ühistu Aravetel

Ühistu Aravetel 2

Ühistu Aravetel