Valminud on uus arvestusalase revisjoni juhend

29.11.2016

Audiitorkogu on välja töötanud arvestusalase revisjoni juhendi toetamaks kõiki ühinguid, kellel on seadusest tulenev kohustus korraldada majandusaasta aruande revisjon. Juhendis sisalduv näidisprotseduuride loetelu on kujundatud ennekõike korteriühistute revisjoni eripära silmas pidades. Juhend hakkab kehtima 1. jaanuarist 2017.

Eesti Korteriühistute Liit peab oluliseks, et juhend valmis mitmete osapoolte koostöös ning juhendi koostamisel on arvesse võetud Eesti Korteriühistute Liidu poolt oma liikmete hulgas kogutud arvamusi juhendi sisu kohta. Liidu juhatuse esimehe Andres Jaadla sõnul annab vastavalikustatud juhend hea ja professionaalse aluse revisjoni läbiviimiseks korteriühistutes ning levinud revisjonipraktikate ühtlustamiseks.

Neljapäevaks, 15. detsembriks planeeritud revisjonijuhendi esmatutvustus Rahandusministeeriumis jääb kahjuks ära. Kõigi registreerunutega võetakse eraldi ühendust. Ühtlasi anname teada, et Eesti Korteriühistute Liit ja Audiitorkogu plaanivad teha 2017. aasta esimeses pooles tihedat koostööd, et EKÜL koolitusprogrammi raames valminud revisjonijuhendi kasutamist koolitada. Täpsematest koolituse kuupäevadest teavitame 2017. aasta algul. Seni aga saavad kõik huvilised tutvuda valminud revisjonijuhendiga siin: https://audiitorkogu.ee/est/revisjoni-juhend

Lisainfo:

Andres Jaadla
Eesti Korteriühistute Liit
andres.jaadla@ekyl.ee

Angelika Ruubel
Audiitorkogu
angelika.ruubel@audiitorkogu.ee