KOOLITUS: 2016. aasta kohtupraktika korteriühistu asjades, 05.12.16 ja 08.12.16

24.11.2016

5. detsembril 2016 kell 16.00-19.15 vene keeles (Vene keeles info SIIN)

8. detsembril 2016 kell 16.00-19.15 eesti keeles

Juriidilise loengu raames tutvustatakse uusi ja huvitavamaid korteriühistuid puudutavaid kohtulahendeid ja tehakse nende põhjal järeldusi, millised tagajärjed võivad kaasneda otsustega, mis pole seadusega kooskõlas ning millised võimalused on korteriühistul enda õiguste eest seismisel.

Kohtulahendid ei ole meie õigussüsteemis õiguse allikateks, kuid on väga olulise tähtsusega õigusnormide ühtse rakendamispraktika kujundamisel ja õiguslikus reguleerimises esinevate lünkade täitmisel. Paljudel Riigikohtu lahenditel oluline tähendus ka väljaspool konkreetset kohtuasja.

Lektorid: Urmas Mardi, EKÜL õigusosakonna juhataja (eesti keelsel koolitusel) ja Irina Reva, EKÜL jurist (vene keelsel koolitusel)

Teemad:

Korteriühistu võlanõuete menetlemise solidaarkohustuse põhimõtted. Millist tähendust omab jõustunud kohtuotsus solidaarkohustuse menetlemisel?
Kas majandusaasta aruandes tuleb tariifide tõstmisest liikmeid informeerida või võib seda teha ka üldkoosolekul?
Kahju hüvitamise nõue endise juhatuse liikme vastu, “Hoovid korda” projekti koosseisus.
Kas ühistuliige võib keelduda maksete tasumisest põhjusel, et osad korteriomanikud on rõdud kinni ehitanud?
Kas võõrandamisnõudes saab korteriomanik vaidlustada üldkoosoleku otsust, sest tal puudub hääleõigus?
Kas ühistu saab nõuda omavoliliselt hõivatud keldriruumid korteriomanike kaasvaldusesse ja kas on võimalik esitada rahaline nõue?
Kas on võimalik korraldada üldkoosolekut ositi ehk teha seda koridoride kaupa?

Toimumise koht: EKÜL koolitusklass, Sakala 23a, Tallinn

Koolitusele saab registreerida kuni 02.12.2016 või kuni kohtade arvu täitumiseni.

Kohtade arv on piiratud.

Hind:
EKÜL-i liikmetele 45€
Mitteliikmetele 70€

Sisaldab 4 ak h loenguid, loengumaterjale ja kohvipausi.

Registreerimiseks on järgmised võimalused:

Kodulehelt Registreeri koolitusele
Saates e-postiga osalemissoov koolitus@ekyl.ee
Helistades tel 627 5750 või 627 5740