Ekskursioon Tallinna Tehnikaülikooli liginullenergia testhoonesse

17.05.2016

Eesti Korteriühistute Liit korraldab mai kuu ümarlaua raames ekskursiooni korteriühistu juhtidele. Liginullenergia testhoone külastusel tutvutakse ainulaadse uurimislaboriga. Testhoone on rajatud uurimaks erinevate piirdetarindite ehitusfüüsikalist toimivust, hoone tehnosüsteemide ja automaatika komponentide efektiivsust, erinevaid sisekliima tagamise meetodeid ning taastuvenergia rakendamist. Alus- ja rakendusuuringute eesmärk on leida sobivad lahendused energiasäästlike ja vastupidavate hoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. TTÜ liginullenergia testhoonet ja seal tehtavaid uuringuid tutvustab Peeter Linnas, ehitiste projekteerimise instituudi laboriinsener.

Ekskursioon toimub nii eesti kui vene keeles!

30.mail kell 17.00-18.00 Liginullenergia testhoone, eesti keeles

31.mail kell 17.00-18.00 Liginullenergia testhoone, vene keeles Info vene keeles

Kogunemine: aadressil Mäepealse 3, Tallinn, 15 minutit enne ekskursiooni algust

Osavõtutasu: 3 € osaleja kohta

Registreerimine kuni 26.mai 2016: telefoni teel 6275740 või meili teel ekyl@ekyl.ee

Kohtade arv on piiratud!