Väljatöötamisel on revisjonide läbiviimise riiklik juhendmaterjal

31.03.2016

29.03.2016 kohtusid Audiitortegevuse seaduse alusel tegutsev Audiitorkogu ja Eesti Korteriühistute Liidu esindajad, et üheskoos arutada välja töötatava revisjonijuhendi sisu ja võimalikke eripärasid korteriühistute puhul.

Audiitorkogul on juhindudes Audiitortegevuse seaduse § 53´1 antud volitusnorm töötada välja arvestusalase revisjoni juhend. Arvestusalane revisjon on sisekontrolli osa. Revisjoni eesmärgi, ulatuse ja kontrolliprotseduurid kinnitab revisjoni määranud isik, organ või kogu või revisjoni teostaja.

SAudiitorkogu_kohtumineisulisel kohtumisel Audiitorkogu presidendi Märt-Martin Arengu ning metodoloogiaspetsialist Angelika Ruubeli ja Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimehe Andres Jaadla vahel lepiti kokku ühingute omavahelises koostöös juhendi väljatöötamise protsessi jooksul.

„Kuigi uus revisjoni juhend on mõeldud laiemale ringile ühinguvormidele on korteriühistud väga oluline ja ulatuslik sihtrühm, mida uus juhendi puudutab ning korterühistute puhul tuleks kindlasti arvestada ühistute kogemustega ja ka võimalike erisustega,“ sõnas Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla.

Audiitorkogu presidendi Märt-Martin Arengu sõnul on revisjoni juhendi väljatöötamine heaks võimaluseks ühtlustada revisjonide teostamise kvaliteeti ning pakkuda revidentidele metodoloogilist tuge nende töös. Samas mainib Arengu, et kõnealune juhend on valmides heaks abimaterjalideks ka korteriühistute juhatustele, kuidas üks võimalik revisjon välja peaks nägema ning mida üldkoosolekul revisjoni teostamise otsustamisel silmas pidada.

Lisainfo:
Andres Jaadla
Andres.Jaadla@ekyl.ee

Eesti Korteriühistute Liit
627 5740
ekyl@ekyl.ee