Kodus peab olema turvaline olla

04.03.2016

Viimasel ajal on kogu Eestis, aga eriti just Tallinnas, olnud palju põlenguid kortermajade keldrites.

Eelmisel kuul sai Tallinnas Mustamäel Vilde teel asuva kortermaja keldris lohakalt kustutatud suitsukonist alguse põleng, millest eritunud suitsu tõttu sai kannatada kaks inimest, neist üks viidi haiglasse.

Harjumaal Maardu linnas elas korrusmaja keldris kodutu, kes pani keldriboksis põlema prahi. Kuna veetorustiku näidik sulas põlemise tõttu torustiku küljest lahti ja kukkus ära, siis torustikust välja jooksnud vesi hoidis ära suurema tulekahju tekkimise. Kahjustada said elektrijuhtmed, nõrkvoolukaablid ning veetorustik.

Selliseid näiteid on veelgi, kõikjalt Eestist. Iga põlengu tõttu saab kahjustada majaelanike vara, mille taastamiseks tuleb tasuda suuremaid või väiksemaid summasid. Hullemal juhul saab põlengutes kahjustada inimeste tervis või kaotab keegi oma elu.

Seetõttu palume korteriühistutele meelde tuletada, mida teha selliste põlengute vältimiseks ja majaelanike kaitsmiseks.

Tuleohutuse teemat tuleks regulaarselt käsitleda ühistu koosolekutel.

Kortermajade trepikodades on suitsetamine keelatud. Kui inimesed seda teadmatusest või tahtlikult endiselt teevad, siis on soovitav panna kortermajade trepikodadesse kasvõi igale korrusele suitsuandur, mis nii põlengust kui ka trepikojas suitsetavast inimesest kiiresti märku annab.

Selleks, et kellegi kuritahtlik või lohakas käsi ei süütaks tulekahju, tuleb maja üldkasutatavad ruumid ja keldrid hoida tühjad põlevmaterjalidest. Trepikodadesse tohi ladustada liikumist segavaid ning kergestisüttivaid asju, näiteks ehitusjäätmeid, mööblit, prügi ning isegi lapsevankreid. Miks? Tulekahju korral ei tohi hoone evakuatsiooniteed olla tõkestatud ja kui maja ühiskasutatavatel pindadel ei hoita asju, pole seal ka millelgi põleda. Lisaks trepikodadele, peab põlengute vältimiseks prahist puhtana hoidma ka liftišahte.

Ja kui siis põleng on juba puhkenud, on tähtis, et päästeauto pääseks hoonele ligi.

Selleks peaks veenduma, et majanumber on korralikult nähtav ning parkimine maja ümber korraldatud selliselt, et see ei sega päästetööd. Täna on päästeauto ligipääs eriti just Tallinna korrusmajadele väga kehv, seda just õhtusel öisel ajal kui inimesed on kodus ja majaümbrus tihedalt autosid täis pargitud.

Kuni 3 korrust on võimalik inimesi päästa autol oleva tõmbredeliga. Kõrgematelt korrustelt päästmiseks on vaja redelautot või tõstukit, mille paigaldamiseks hoone juurde on vaja suuremat ruumi kui tavalisele päästeautole.

Heakord korteriühistus

  • Korterelamus võib keldris hoida põlevvedelikku (nt bensiin või lahusti) koguses kuni 5 liitrit korteri kohta
  • Prügikast peab asuma põlevast materjalist seinast ja hoone avadest ohutus kauguses või vähemalt 4 meetri kaugusel
  • Keldri ust tuleb hoida kinnises asendis (soovitatavalt lukus)
  • Trepikotta ei ladustata jalgrattaid, vankreid, mööblit ega muud taolist, mis võivad raskendada päästetöid ja evakuatsiooni
  • Korterelamu üldkasutatavad elektripaigaldised peavad läbima regulaarse tehnilise kontrolli
  • Soovitatav on paigaldada trepikotta vähemalt üks suitsuandur ja üks 6kg tulekustuti
  • Tuleohutusalast nõu saate küsida päästeala infotelefonilt 1524

Ants Aguraiuja
Põhja päästekeskuse juhi asetäitja tuleohutusjärelevalve alal