Korteriühistud: kakssada miljonit eurot on renoveerimistoetustena tarvis, et majad korda teha

30.11.2013

Eesti Korteriühistute Liidu pressiteade
19.04.2013

Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) eestvedamisel peeti täna VII Balti elamumajanduse konverentsi “Arengusuunad ja innovatsioon Balti riigi elamusektoris” Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liikme Urmas Mardi sõnul on energiasääst tänase Euroopa üks kõige olulisemaid prioriteete ja seetõttu konverentsil väga teravalt luubi all, seepärast võeti delegaatide poolt vastu ka ühispöördumine Eesti valitsuse ja parlamendi poole, rõhutamaks riigi toe olulisust korteriühistutele majade renoveerimisel. Konverentsile kogunenud ühistud tegid ettepaneku tagada korteriühistute toetusteks ettenähtud vahendite olemasolu perioodiks 2014 – 2020 kogusummas 200 miljonit eurot. Selle toetuse abil investeerivad ühistud oma majadesse 600 miljonit eurot ning renoveeritakse kompleksselt 2900 kortermaja, mis on ligikaudu 15% kõigist Eesti korterelamutest.

Konverentsil Eesti eluasemevaldkonna arengutest ülevaate andnud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts kinnitas, et renoveerimisplaanide teostamisel riik korteriühistuid kindlasti ka toetab. Partsi sõnul tuleks jätkata siiski olemasoleva elamufondiga, seni on olemasolevast elamufondist renoveeritud 3-4%. Riigi toetuse olulisust rōhutas ka konverentsil esinenud Tallinna Tehnikaülikooli professor Jarek Kurnitski, kes viitas ka Euroopa Komisjoni energiatõhususe direktiivile, kuhu riikliku toetamise nõue sisse on kirjutatud.

Alates aastast 2009 on SA KredEx toetanud korterelamute energiasäästule suunatud renoveerimist. Välja on jagatud toetuseid 3506-le energiaauditile ja renoveerimisprojektile. Sõlmitud on 512 renoveerimislaenu lepingut, mille raames on investeeritud 49 miljonit eurot ning säästetud 1500 GWh energiat.

CECODHAS Housing Europe’i, Euroopa elamuorganisatsioone koondava ning esindava katusorganisatsiooni juhi Kurt Eliassoni sõnul on Eesti ühistuliikumise kogemused ning liikmete suur hulk Euroopas unikaalne. “Ainuüksi see, et üle 65% eestimaalastest elab kortermajas, enamikes on moodustatud ühistud, on märkimisväärne! Eesti Korteriühistute Liit on meie kõige aktiivsem liige Ida-Euroopas,” kiitis Euroopa elamuorganisatsioone esindava katusorganisatsiooni juht, kes konverentsipäeva hommikul kohtus ka saadikutega Riigikogus.

Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) asutati 17. aprillil 1996 Rakveres.Organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti.

Lisainformatsioon:
Urmas Mardi,
Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige
Tel: 372- 50 15077
E-mail: urmas.mardi@ekyl.ee

Andres Jaadla,
Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige
Tel: 372- 52 03987
E-mail: andres.jaadla@ekyl.ee

Eesti Korteriühistute Liit
Tel: 627 5740
E-mail: ekyl@ekyl.ee