Галерея Housing Europe ad hoc töörühm üleminekuperioodis eluasemesüsteemide toetamiseks, Tallinn 16.04.19