RAHULOLEVA ELANIKUNI LÄBI TOIMIVA ÜHISTU

RAHULOLEVA ELANIKUNI LÄBI TOIMIVA ÜHISTU

  • RAHULOLEVA ELANIKUNI LÄBI TOIMIVA ÜHISTUEsindame korteriühistute huvisid kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil ning osaleme korteriühistuid puudutavas seadusloomes.
  • RAHULOLEVA ELANIKUNI LÄBI TOIMIVA ÜHISTUPakume korteriühistutele õigusabiteenust, nõustamist ja koolitusi nii juriidilistes kui igapäevase majandamisega seotud küsimustes ning ühistujuhtidele mitmekülgseid võimalusi oma teadmiste täiendamiseks ja kogemustevahetuseks.
  • RAHULOLEVA ELANIKUNI LÄBI TOIMIVA ÜHISTUAnname välja korteriühistute ajakirja „Elamu“ ja korteriühistute käsiraamatuid.
  • RAHULOLEVA ELANIKUNI LÄBI TOIMIVA ÜHISTUKorraldame üleriigilisi korteriühistute konkursse.
  • RAHULOLEVA ELANIKUNI LÄBI TOIMIVA ÜHISTUJagame ühistutele infot Liidu partnerettevõtete kohta.