Oluline teada: turvalisus

Turvalisus algab igaühest endast.
Turvalise elukeskkonna loomine ja hoidmine korterelamutes ja korterelamupiirkondades algab korteriühistute ja politsei koostööst. Piirkondliku politseitöö eesmärk on luua turvalisust läbi politsei ja kogukonna hea kontakti, teabevahetuse ning õiguskorra probleemide ühise lahendamise ja ennetamise.
Korteriühistud on turvalisuse küsimustes kontaktiks politsei ning majaelanike vahel.

Juhtumite puhul, kus inimeste elu, tervis või vara on vahetult ohus, helista hädaabinumbril 112!

TULE OSALEMA!

TURVALISUS KORTERMAJAS – INFOPÄEVAD KORTERIÜHISTUTELE HARJUMAAL 2017

2017. kevadel viib Eesti Korteriühistute Liit koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga ellu teavitusprojekti “Turvalisus kortermajas – infopäevad korteriühistutele Harjumaal 2017”. Projekti raames toimuvad infopäevad “Turvalisus kortermajas” Maardus, Rae vallas ja Sauel. Infopäevad on suunatud korteriühistute juhtidele ja kortermajade elanikele ning on osalejatele tasuta. Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

LOE EDASI

TURVALISUS KORTERMAJAS – INFOPÄEVAD KORTERIÜHISTUTELE LÄÄNE-VIRUMAAL 2017

2017. jaanuarist- septembrini viib Eesti Korteriühistute Liit koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga ellu teavitusprojekti “Turvalisus kortermajas – infopäevad korteriühistutele Lääne-Virumaal 2017”. Projekti raames toimuvad infopäevad “Turvalisus kortermajas” Kundas, Tapal ja Rakveres. Infopäevad on suunatud korteriühistute juhtidele ja kortermajade elanikele ning on osalejatele tasuta. Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

LOE EDASI


KASULIKKU

Turvaliste kogukondade kujundamise põhimõtted ja eesmärgid
Siseturvalisuse arengukava alaeesmärk nr. 1 “Turvalisemad kogukonnad” LOE SIIT

Korteriühistute juhtide arvamused korterimaja turvalisuse teemal.
2016. aastal läbiviidud küsitluse tulemused LOE SIIT

Kuidas luua kortermajas turvaline elukeskkond?, artikkel ajakirjas Elamu 1/2016 LOE SIIT

Turvalisus kortermajas – ole vargast targem, artikkel ajakirjas Elamu 2/2016 LOE SIIT

Kogukondliku turvalisuse koostöö juhend / Koostaja: Linnalabor / LOE SIIT

Piirkondliku politsei ja kogukonna koostöö hea tava / Koostaja: Kodukant / LOE SIIT

Korteriühistute ja politsei vahelise koostöö hea tava
Eesti Korteriühistute Liidu ning Politsei- ja Piirivalveameti koostöös valmis 2016. aastal korteriühistute ja politsei koostöö hea tava, mille järgimine toetab turvalise elukeskkonna loomist ja hoidmist korterelamutes ja korterelamupiirkondades.
Prindi korteriühistute ja politsei koostöö hea tava siit ja pane üles oma kortermaja teadetetahvlile!

Hea tava eesti keeles

Hea tava vene keeles

Arutelu „Kodukandi riskid ja kogukondlik võrgustik“, Paides Arvamusfestivalil 13. augustil 2016