Info lõpptarbijale

KÜSI NÕU

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet kuulub Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse ning ameti üheks eesmärgiks on riigi majandus- ja sotsiaalpoliitika elluviimine tarbijakaitse valdkonnas.

Kui Sul tekib tarbijana probleem, pöördu selle lahendamiseks esmalt ise kaupleja poole. Enamik tarbijate pretensioonidest saab just sel moel lahenduse. Kui Sa aga oma murele lahendust ei saa ja Sul tekib kauplejaga vaidlus ning Sa ei tea täpselt oma õigusi ega seda, kuidas edasi tegutseda, küsi nõu tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametilt. Kõige kiirem viis nõu saamiseks on helistamine ameti nõuandetelefonile.

Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskus
Tarbijakaitseameti juurde loodud EL tarbija nõustamiskeskus kaitseb Eestis tarbijate õigusi ülepiiriliste ostude korral. Keskuse peamiseks ülesandeks on lahendada piiriüleseid tarbijakaebusi. Keskuse teenused on tarbijatele tasuta ning keskus kuulub üleeuroopalisse võrgustikku European Consumer Centres Network. Sarnased Euroopa tarbijakaitsekeskused ehk ECC-keskused on loodud ka teistes liikmesriikides. Võrgustiku tööd koordineerib Euroopa Komisjon.

Eesti Tarbijakaitse Liit

Eesti Tarbijakaitse Liit juriidiliste isikute – mittetulundusühingute – vabatahtlik demokraatlik ühendus, mille eesmärgiks on aidata kaasa tarbija huvisid edendava ja tarbija õiguste kaitset tagava tarbijapoliitika kujundamisele ning selle rakendamisele Eesti Vabariigis.

Tallinna tarbijakaitse portaal

Tarbijakaitse portaali on koondatud kõigile linnaelanikele vajalik esmane info tarbijaõiguste kohta ning selgitused ja viited riigi ja linna õigusaktidele.

Tarbijakaitse infopunkt asub Tallinnas Vabaduse väljak 7, I korrus (Linnavalitsuse teenindusbüroo)
Tel: 640 4232, e-post: tarbijainfo@tallinnlv.ee

TARBIJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Tarbijakaitseseaduse põhjal on Sul tarbijana õigus:

• nõuda ja saada kaupa või teenust, mis vastab nõuetele, on ohutu Sinu elule, tervisele ja varale ning mida ei ole keelatud omada ja kasutada;
• saada pakutavate kaupade ja teenuste kohta vajalikku ja tõest teavet teadliku valiku tegemiseks ning õigeaegset teavet kauba või teenusega seotud riskide kohta;
• saada tarbijaõigus- ja tarbimisalast teavet;
• saada nõu ja abi, kui Sinu õigusi on rikutud;
• nõuda endale tekitatud varalise ja mittevaralise kahju hüvitamist;
• taotleda oma huvide arvestamist ning olla oma ühingute ja liitude kaudu esindatud tarbijapoliitikat kujundavate otsuste tegemisel.

Nende õiguste tagamiseks on vastu võetud mitmeid õigusakte. Näiteks peab kõigil kaupadel olema eestikeelne märgistus ja tehniliselt keerukatel kaupadel eestikeelne kasutusjuhend.

Kui oled kasutanud kaupa või teenust mittesihipäraselt, kuna kaupleja või teenusepakkuja pole Sulle andnud kauba või teenuse kohta tõest või üldse mingisugust teavet, peab müüja Sulle tekkinud kahju hüvitama. Kui kaubal ilmneb vaatamata selle õigele kasutamisele ja hooldusele puudus või ostetud teenusega on probleeme, siis pöördu lahenduse leidmiseks viivitamatult kaupleja või teenusepakkuja poole.

Et probleeme oleks lihtsam lahendada, hoia alles kauba või teenuse ostudokumendid (ostutšekk, leping jne), mis tõendavad, et oled ostu teinud just sellest poest või teenindusettevõttest.

Ära unusta, et lisaks õigustele on Sul tarbijana ka kohustused.

• Tutvu enne toote kasutama hakkamist sellega. Loe alati korralikult läbi kauba kasutusjuhend ja pane tähele hooldustingmärke, et saaksid kaupa sihipäraselt kasutada ega rikuks seda oskamatusest.
• Kui oled ise hooletu ega järgi juhiseid ja toode seetõttu rikneb või puruneb, siis ei vastuta müüja ja tootja juhtunu eest ning Sul ei ole õigust näiteks defektide tasuta kõrvaldamisele.

Nõuanded, kuidas tarbijavaidluste komisjoni pöörduda.

Kui kaupleja ei vasta tarbija pöördumisele või pakutud lahendus tarbijat ei rahulda, võib ta vaidluse lahendamiseks pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole. Seega, mõned soovitused, kuidas sinna pöördumisel silmas pidada.
Loe edasi ajalehest “Postimees”.

OLULISED SEADUSED

Tarbijakaitseseadus

Võlaõigusseadus

Korteriomandi- ja korteriühistuseadus

Energiamajanduse korralduse seadus

TARBIJASÜNDMUSED

Tallinna Tarbijaõiguste päev, 2. aprill 2019

Tarbijaõigus on muutunud väga keeruliseks õigusvaldkonnaks, kus põimuvad mitmed teiste õigusharude normistikud nii Eesti kui Euroopa Liidu õigusaktidest. Tänavune tarbijaõiguste päev püüab aidata orienteeruda selles keerulises seadusandluses.

Sel korral räägime hetkel aktuaalsetel teemadel, mis tulenevad linna poole pöördunud inimeste küsimustest ja muredest ning on sisult laiemad kui lihtsalt kauba ost-müük.

LOE LISA

TARBIJAUUDISED JA NÕUANDED

Alates 2017. aasta sügisest ilmub ajakirjas Elamu artiklite sari lõpptarbijale
Lõpptarbijad ja energiamajanduse korralduse seadus

Artiklite autor EKÜL juhatuse esimees Andres Jaadla

Loe artikleid siit:

Tark tarbimine toob taskukohased arved – ELAMU 3/2017

Lõpptarbijad ja energiamajanduse korralduse seadus – ELAMU 4/2017

Energiamajanduse seadusest tulenevad seadusandlikud põhimõtted lõpptarbija seisukohast vaadatuna – ELAMU 1/2018

Lõpptarbimise vallas toimuvad protsessid Euroopas – ELAMU 2/2018


KASULIKKU LÕPPTARBIJALE

Lääne- Tallinna konstaablijaoskond:

Ettevaatust – pahatahtlikud müügimehed

Tehnilise Järelevalve Amet:

Kodutarbija meelespea: et gaasiküte töötaks ohutult

Tarbijakaitseamet:

Kodu värskendamise salakarid

Testi oma teadmisi tarbija õigustest ja kohustustest

Maksu- ja Tolliamet:

Vali korteriühistule usaldusväärne tehingupartner

Avalikud andmebaasid tehingupoole tausta analüüsiks

 


ARTIKLID MEEDIAST

Vee-ettevõtjad hoiatavad külma eest ja soovitavad veevärke kaitsta

Majandus on tõusvas joones: kui tuntav on kasv lõpptarbijale?

Nutikad nõuanded energia kokkuhoiuks (Eesti Energia)

Seitse müüti tarbija õiguste ja kohustuste kohta