Koolitus

28 Okt

KOOLITUS “Kuidas saavutada edu läbirääkimistel?”

Erinevaid läbirääkimiste olukordi tuleb ette igapäevaselt nii korteriühistu juhi rollis kui ka mujal.Sellel koolitusel õpitakse, kuidas hea ettevalmistuse korral ja õigeid taktikaid kasutades on võimalik läbirääkimistel edu saavutada.

Toimumisaeg: 28. oktoober 2021, kell 16.00 – 18.15

Koolitus toimub läbi praktiliste harjutuste ning arutelude.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Keerulisemad läbirääkimissituatsioonid osalejate igapäevases töös
 • Läbirääkimisteks valmistumine
 • Psühholoogiline kontakt kui efektiivsete läbirääkimiste pidamise alus (suhtlemisetapid; kontakti loomine ja hoidmine; mittesõnalise käitumise arvestamine ning esmamulje kujundamine)
 • Suhtlemine võrdsel ja ebavõrdsel tasandil
 • Oma huvide selge väljendamine, enesekehtestamine läbirääkimistel
 • Partneri seisukohtade teada saamine, tema ootuste selgitamine ja probleemide lahendamine aktiivse kuulamise tehnikate abil
 • Vastuväited ja nende käsitlemine läbirääkimistel
 • Kehtivate kokkulepeteni jõudmine
 • Võitja-võitja mõtteviis läbirääkimistel, toimetulek manipulatsioonidega

 

Koolitust viib läbi Angelika Naris, EKÜL koolitusjuht

Angelika on täiskasvanute koolitusteemadega tegelenud pea kakskümmend aastat. Olles Eesti suurima noorteorganisatsiooni juht (2002- 2018), tuli palju tegeleda just täiskasvanud noortejuhtide väljaõppega. Aastast 2006 on Angelika läbi viinud aga suhtlemisalaseid koolitusi erinevatel teemadel (stressijuhtimine, läbipõlemine, meeskondade moodustamine ja juhtimine, enesekehtestamine, kliendisuhtlus, koosolekute läbiviimine). Ta on lõpetanud ülikoolis magistriõppes klassiõpetaja ja kasvatustöö metoodiku eriala, hiljem läbinud suhtlemistreenerite ja täiskasvanud õppija koolitaja väljaõppe. Angelika kuulub Eesti Suhtlemistreenerite Ühingusse ning oli aastatel 2010- 2012 juhatuse esimees.Ta on kindlal veendumusel, et täiskasvanud õppija on oma õppimise peamine mõjutaja ning aktiivne õpitulemuste põhjustaja. Nende lähenemine õppimisele on valikute põhine ja eneseteadlik.

 

Registreerimiseks on järgmised võimalused:

 • EKÜL kodulehe kaudu, täites registreerimivormi
 • Andes teada oma osalemissoovist e-postiga, koolitus@ekyl.ee
 • Helistades numbril 55 585 711

Asukoht:

Sakala 23A, Tallinn

Osavõtt:

EKÜL liikmed – 55 eurot
Mitteliikmed – 85 eurot


Registreeri siin