Seadused

Vasta: Üldvee arvestamine

Esileht Forums Seadused Üldvee arvestamine Vasta: Üldvee arvestamine

#4079
Salve
Guest

Tere

Kui põhikirjas midagi ei ole, tuleb lähtuda korteriühistuseaduses (KÜS) sätestatud majandamiskulude jaotamise üldreeglist ehk kulud tuleb jaotada igale omanikule arvestades omandiosa suurust.

KÜS § 15` Majandamiskulud

(1) Majandamiskulud käesoleva seaduse tähenduses on korteriühistu vajalikud kulud eluruumide ja nende pindala osatähtsusele vastava elamu ja elamu ümbruse osa hoolduseks ja remondiks ning tasu korteriühistu poolt elamu majandamiseks osutatud ja ostetud teenuste eest, sealhulgas energiaauditi ja energiamärgise tellimise eest, arvestatuna eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta, kui korteriühistu põhikirjas ei sätestata teisiti.

Teiseks. Mõõteseadusest tulenevate nõuete rikkumine, ei anna KÜ-le alust määrata omanikule sanktsioonimaigulisi rahalisi kohustusi. Mõõteseaduse rikkumisi menetleb ja “karistusi” määrab selleks pädev ametiasutus, kelleks KÜ antud juhul ei ole. Täpsem info kirjas mõõteseaduses.