Muu

Vasta: Volituse ulatus

Esileht Forums Muu Volituse ulatus Vasta: Volituse ulatus

#3238
imagine
Keymaster

Salve | 03.01.2013

Riigikohus on lahendis nr 3-2-1-65-08 välja toonud järgneva”Asja lahendust ei muuda ka ÄS § 177 lg 1, mille kohaselt ei või osanik hääletada, kui otsustatakse mh temaga õigusvaidluse pidamist ning selles õigusvaidluses osaühingu esindaja määramist või küsimusi, mis puudutavad selle kontrollimist või hindamist, milline on osaniku või tema esindaja tegevus juhatuse liikmena, ning esindatuse määramisel selle osaniku hääli ei arvestata. See ei tähenda, nagu ei võiks osanik hääletada enda valimisel juhatuse liikmeks, ametiaja pikendamisel ja tagasikutsumisel”. Kuivõrd korteriühistuseadusest ja mittetulundusühingute seadusest ei tulene ühistu liikmele piiranguid andmaks hääl enda kandidatuurile, võib ka KÜ juhatuse liikmete valimisel jõuda sarnastele järeldustele, mis on Riigikohtu poolt välja toodud OÜ juhatuse valimisel hääletamise kohta.