Muu

Vasta: Volituse ulatus

Esileht Forums Muu Volituse ulatus Vasta: Volituse ulatus

#3236
imagine
Keymaster

juhatuse liige | 06.09.2012

Juhatus on valitav organ ja lihthäälteenamusega hääletatakse .
MTÜseaduse
§ 28. Juhatuse määramine ja pädevus
(1) Juhatuse liikmeks määramiseks on vajalik tema nõusolek.
Ei ole sellist seaduse punkti , et sa ei saa iseenda eest hääletada . Viisakas on , et ise enda eest ei anna häält .
§ 22. Üldkoosoleku otsus

(1) Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud mittetulundusühingu liikmetest või nende esindajatest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

(11) Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli, kui põhikirjas ei ole kehtestatud kõrgemat häältenõuet. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti.
Kui teie põhikirjas on sees , juhatuse kandidaat iseenda eest hääletada ei saa ,Siis jah ei saa . Kuid üheski seaduse punktis ei ole seda kirjas , et ei saa hääletada
Julgelt võid iseenda eest hääletada