Parkimine

Vasta: Parkimine

Esileht Forums Parkimine Parkimine Vasta: Parkimine

#3211
imagine
Keymaster

Salve | 03.01.2014

Vabariigi Valitsuse määrus nr 315 (Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded)

§ 28. Päästetööde tagamine
(1) Päästetööde tegemise tagamiseks peab:
1) ehitises olema võimalik päästemeeskonna pääs ehitise iga välisukse juurde;
2) päästemeeskonnal olema tagatud ehitisele piisav juurdepääs tulekahju kustutamiseks ettenähtud päästevahenditega;