Korterühistu juhtimine

Vasta: juhatuse liikmete arv

Esileht Forums Korterühistu juhtimine juhatuse liikmete arv Vasta: juhatuse liikmete arv

#3175
imagine
Keymaster

elanik | 11.07.2014

Vastan Viivika Reimandi 17.06.2014 esitatud küsimusele.
Teie küsimusele annab vastuse Mittetulundusühingute seaduse paragrahv 22 lg 3, mis ütleb:
Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik mittetulundusühingu liikmed. [Vt https://www.riigiteataja.ee/akt/121032014027 ]