Seadused

Vasta: KÜ loomine

Esileht Forums Seadused KÜ loomine Vasta: KÜ loomine

#3136
imagine
Keymaster

Salve | 29.12.2014

Korteriühistuseaduse § 3 lg 1 kohaselt toimub korteriühistu asutamine mittetulundusühingute seaduses ettenähtud korras korteriomanditeks jagatud kinnisasja korteriomanike enamuse otsuse alusel, kui sellele enamusele kuulub korteriomandi eseme mõtteliste osade kaudu suurem osa ehitisest ja maatükist.
Mittetulundusühingute seaduse § 5 kohaselt võivad mittetulundusühingu asutada vähemalt kaks isikut. Asutajateks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud.