Seadused

Vasta: Üldkoosoleku otsuse seaduslikkusest.

Esileht Forums Seadused Üldkoosoleku otsuse seaduslikkusest. Vasta: Üldkoosoleku otsuse seaduslikkusest.

#3133
imagine
Keymaster

Salve | 31.10.2013

Tere

Koosoleku otsustusvõimelisust ei saa määrata tavapärase üldkoosoleku otsusega. Otsustusvõimelisuse tingimused määratakse KÜ põhikirjas. Vastavalt sätestab mittetulundusühingute seadus § 22 lõige 1, et mttetulundusühingu põhikirjas võib sätestada, kui suure osa mittetulundusühingu liikmete osavõtul on üldkoosolek otsustusvõimeline ning millises korras kutsutakse uus üldkoosolek kokku sel juhul, kui üldkoosolekul ei osalenud nõutav arv mittetulundusühingu liikmeid.

Koosoleku otsustusvõimelisuse kriteeriumid ja otsuste vastuvõtmise tingimused on kaks eri asja. Kui KÜ-s on soov teatud otsuste vastuvõtmiseks kehtestada rangemad nõuded siis kaardistage vastavad küsimused põhikirjas ja sätestage sinna juurde vastava otsuse vastuvõtmiseks nõutav poolthäälte arvuline määr. Näiteks on KÜ-d märkinud põhikirjas, et laenu võtmise otsuse vastuvõtmiseks on nõutav kui selle otsuse poolt hääletab rohkem kui pool KÜ liikmete häälte üldarvust. Ka ehituslikes küsimustes saab määrata otsuste vastuvõtmise eritingimusi. Samas soovitan vältida põhikirjas selliseid ebamääraseid sõnastusi nagu suuremad remondid. Seaduses ei ole defineeritud milline on suurem ja milline väiksem remont. Avamata/defineerimata sõnastused tekitavad vaid mõttetuid vaidlusi.Ka ei ole nõudeid väga karmiks mõistlik ajada, kuivõrd vastasel korral ei ole välistatud, et olulistes küsimustes ei saagi otsuseid vastu võetud