Võlgnikud

Vasta: Võlg

Esileht Forums Võlgnikud Võlg Vasta: Võlg

#3088
imagine
Keymaster

Salve | 31.08.2013

Tallinna Ringkonnakohus on tsiviilasjas nr 2-08-14449 selgitanud: „Täitemenetluses
sundenampakkumiselt vara soetamise korral lähevad ostjale üle üksnes need õigused ja
kohustused, mida on arvestatud enampakkumise alghinna kujundamisel või milliste
olemasolust on teatatud vastuseks kohtutäituri enampakkumise teates tehtud ettepanekule“.
Samuti on ringkonnakohus antud asjas märkinud, et enampakkumise kaudu müüdava
varaga üleminevad koormatised (kolmandate isikute nõuded) tuleb nähtavaks teha;
enampakkumisel osalejatel on õigus vara koormatistest teada. Kohus leidis,
et sundenampakkumise kaudu vara soetamine on võõrandamise erivormiks, mille puhul
kuulub korteriühistuseaduses sätestatud kohustuste üleminek kohaldamisele üksnes juhul, kui ühistu
liikmele kuulunud täitmata kohustusest on enampakkumismenetluses osalejaid (pakkujaid)
teavitatud. Vastupidisel juhul jääks kohtu arvates vara omandaja võimaluseta kaitsta end
lisanduva nõude vastu.