Arengukoostöö

Eesti Korteriühistute Liidu arengukoostöö korteriühistute ja eluasemevaldkonna toetamiseks idapartnerlusriikides

Eesti Korteriühistute Liit on oma arengus kujunenud üleriigiliseks eluasemevaldkonda toetavaks ja inimeste elukeskkonda tugevdavaks võrgustikuks, olles sellega eeskujuks neile riikidele, kes alles läbi viimas riigi eluasemevaldkonda korrastavaid reforme. Sellest tulenevalt peab Eesti Korteriühistute Liit oluliseks enda ja Eesti korteriühistute kogemuse tutvustamist Eesti idapartnerlusriikides, et seeläbi toetada nende riikide kodanikuühiskonna kujunemist ja regionaalset arengut. Seniste koostööproojektide raames on Eesti elamureformikogemust tutvustatud Ukrainas, Valgevenes ja Gruusias.Arengukoostöö toimub erinevate koostööprojektide vormis.

 

Arengukoostööd puudutav lisainfo:
Anu Sarnet
Eesti Korteriühistute Liidu välissuhete ja projektide juht
627 5740

Projekt “Ukraina eluasemevaldkonna reformide toetamine”
01.08.2018 – 31.07.2020
LOE EDASI