Keskkonnasõbralik korteriühistu

2012. aastal viis Eesti Korteriühistute Liit läbi teavitusprojekti “Keskkonnasõbralik korteriühistu”.
Projekti eesmärgiks oli tõsta korteriühistute juhtide ja kortermaja elanike keskkonnateadlikkust ning suunata neid senisest enam arvestama korteriühistu ja elanike tegevuse mõju meid ümbritsevale keskkonnale.

Projekti “Keskkonnasõbralik korteriühistu” raames:
1. valmis uus 12-õppetunnine koolitusprogramm korteriühistute juhtidele ja juhatuste liikmetele;
2. toimusid 12-õppetunnised keskkonnateemalised koolitused Tallinnas ja Tartus;
3. toimusid keskkonnateemalised õpitoad Tartus, Pärnus, Narvas, Viljandis ja Kuressaares;
4. ilmus keskkonnateemaliste artiklite sari ajakirjas “Elamu”;
5. anti välja keskkonnateemaline infovoldik kortermaja elanikele.

Lisainfo: Eesti Korteriühistute Liit, Anu Sarnet, anu.sarnet@ekyl.ee

Projekti toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.