Tarbijauudised ja nõuanded

Alates 2017. aasta sügisest ilmub ajakirjas Elamu artiklite sari lõpptarbijale
Lõpptarbijad ja energiamajanduse korralduse seadus

Artiklite autor EKÜL juhatuse esimees Andres Jaadla

Loe artikleid siit:

Tark tarbimine toob taskukohased arved – ELAMU 3/2017

Lõpptarbijad ja energiamajanduse korralduse seadus – ELAMU 4/2017

Energiamajanduse seadusest tulenevad seadusandlikud põhimõtted lõpptarbija seisukohast vaadatuna – ELAMU 1/2018

Lõpptarbimise vallas toimuvad protsessid Euroopas – ELAMU 2/2018

Tarbijast tootvaks tarbijaks: kohalike energiakogukondade roll energiasüsteemi ümberkujundamisel Euroopas  – ELAMU 3/2018

Mida A+ külmkapil tähendab? – Elamu 4/2018


KASULIKKU LÕPPTARBIJALE

Lääne- Tallinna konstaablijaoskond:

Ettevaatust – pahatahtlikud müügimehed

Tehnilise Järelevalve Amet: 

Kodutarbija meelespea: et gaasiküte töötaks ohutult

Tarbijakaitseamet:

Kodu värskendamise salakarid

Testi oma teadmisi tarbija õigustest ja kohustustest

Maksu- ja Tolliamet:

Vali korteriühistule usaldusväärne tehingupartner

Avalikud andmebaasid tehingupoole tausta analüüsiks

 


ARTIKLID MEEDIAST

Vee-ettevõtjad hoiatavad külma eest ja soovitavad veevärke kaitsta

Majandus on tõusvas joones: kui tuntav on kasv lõpptarbijale?

Nutikad nõuanded energia kokkuhoiuks (Eesti Energia)

Seitse müüti tarbija õiguste ja kohustuste kohta