Tarbijasündmused

TULEKUL

Tarbijakaitseamet ja Tehnilise Järelevalve Amet korrldavad 7. mail kella 13-15 ümarlaua arutelu, mis keskendub elamusteenuste ohutusele – valitsevale olukorrale turul, muredele ja rõõmudele. Ametid tutvustavad läbiviidud kontrollide tulemusi ja ka peagi algavat samasisulist teavituskampaaniat.

Tarbijakaitseamet ja Tehnilise Järelevalve Amet on regulaarselt kontrollinud elamusteenuste ohutust, ent sel kevadel on see teema senises suurema tähelepanu all. Elamusteenuste all on mõeldud eelkõige nii sise- kui välimänguväljakuid, seiklusparke, batuute jms aktiivsete tegevuste võimalusi, mille puhul ohutus peab olema prioriteet. Ametite läbiviidud kontrollide eesmärk oli saada ülevaade olukorrast, sh sellest, kuidas on tagatud pakutava teenuse ohutus kasutajaile. Ümarlaual arutatakse ühiselt, milline on tänane olukord ning milles seisnevad peamised eksimused ja millised on murekohad. Arutluse keskmes on ka, kuidas tagada pakutava teenuse ohutus.

Ümarlaual tutvustab Tarbijakaitseamet ka eelmisel aastal toimunud Balti riikide seiklusparkidele keskendunud ühisprojekti tulemusi ning nende põhjal koostatud juhendmaterjali ettevõtjaile.

Eesti Korteriühistute Liidust osaleb juhatuse esimees Andres Jaadla.


 

Tarbimiskeskkonna arengu konverents „Usaldus kui õnnemäng“
1. juunil Tallinnas SpaceX keskuses aadressil Keevise 6

Konverentsi kesksed teemad on geoblokeeringu piiramine, tarbijate usalduse võitmine, tellimuslõksud, võltsarvustused ning reklaam sotsiaalmeedias ja blogides.

Asukohapõhise tõkestuse ehk geoblokeeringu piiramine on oluline samm, mis suurendab inimeste valikuvabadust ning hoogustab e-kaubandust. Ent turu laienedes tuleb järjest rohkem arvestada sellega kaasnevate probleemide ja ohtudega nii tarbija kui ettevõtja seisukohast. Võimalustega kaasnevad suurem vastutus ja usaldus. Tänavusel konverentsil kõneleme muuhulgas teemadel, mis võidetud usaldust lõhuvad, näiteks tellimuslõksud ja võltsarvustused. Paljudes Euroopa riikides on need levinud probleemid, mis tarbijaid mõjutavad. Millised mõjurid on aga Eestis aktuaalsed? Järjest rohkem ettevõtjaid on muutnud enda reklaamistrateegiat ning kasutavad nüüd mõjutajaid, olgu need blogijad, vlogijad või instagrammijad. Erinevates riikides on need reklaamikanalid juba reguleeritud, loodud juhend või välja kujunenud hea tava. Kuidas on lood Eestiga? Kas turg on valmis ise häid praktikaid rakendama või oodatakse riigipoolset sekkumist?

Konverentsi avab majandus- ja taristuminister Kadri Simson ning avakõne peab Euroopa Komisjoni digivaldkonna asepresident Andrus Ansip. Geoblokeeringu piiramise kasuteguritest, eesmärkidest ja murekohtadest arutavad koos ettevõtjatega Signe Kõiv ja Madis Ehastu. Oma kogemusest tellimuslõksude ja võltsarvustustega räägivad Lars Arent Taani EL tarbija nõustamiskeskusest ja Vice meedia ajakirjanik Oobah Butler. Päeva lõpetame kõneldes uutest turunduskalitest ja – kultuurist. Teiste seas jagavad oma kogemusi Boost Yourself loojad Teet Torim ja Sven Nuum ning blogijad Merilin Taimre ja Brigitte Susanne Hunt.

Päevakava on täiendamisel, kuid juba praegu saab sellega tutvuda tarbijakaitseameti kodulehel (vajutades siia). Konverents on eesti ja inglise keeles sünkroontõlkega.

Konverentsil osalemine on tasuta, kuid oluline on end eelnevalt registreerida. Palun registreeruge hiljemalt 17. mail 2018 (vajutades siia). Kohtade arv on piiratud.

 

TOIMUNUD

Koolitus „Tarbijaõigusest teadlik“

3. aprillil 2018.a. algusega kell 9.00
Tarbijakaitseameti suures saalis aadressiga Pronksi 12, Tallinn.

PÄEVAKAVA

„Tarbijaõigusest teadlik“  on Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni käivitatud projekt, mida juhitakse koostöös Euroopa Komisjoniga.

Koolitusprojekti juhib BEUC (Euroopa Tarbijate Organisatsioon) koostöös Eurochambres’iga (Brüsseli linna
kaubanduskoda) ja UEAPME (Euroopa Käsitööettevõtjate ning Väikeste ja Keskmise Suurusega
Ettevõtjate Keskliit). Informatsiooni antud programmi tegevuse kohta leiate siit: https://consumerlawready.eu/et/SME/public-page

Lisainformatsiooni on võimalik küsida aadressil heldin.malmet@consumer.ee.

 

Infopäev tarbijatele Viljandis 
“Lõpptarbijad – energia tark kasutus, energia tarbijast energia tootjaks”
27. märtsil 2018

Info: tel 520 3987

 

Tallinna tarbijaõiguste päev 2018
27. märtsil 2018 11.00 – 16.30
Eesti Rahvusraamatukogu suures saalis, Tõnismägi 2, Tallinn.

Korraldaja: Tallinna Ettevõtlusamet

Loe lisaks Tallinna linna lehelt: http://www.tallinn.ee/est/tarbija/Tallinna-tarbijaoiguste-paev-2018

Rakveres räägiti energia targast tarbimisest ja energia lõpptarbija võimalustest

Infopäeval “Tark tarbimine ja tarbijakaitse” räägiti energia lõpptarbija õigustest ja kohustustest