Eesti Korteriühistute Liit korraldab Rakveres

seminari korteriühistutele

ENERGIA LÕPPTARBIJATE TEGEVUS
PUHTAMA ENERGIA HEAKS

12. juuni 2017, kell 16:00-20:00
Rakvere, Pikk 22 konverentsisaal

Seminar on suunatud lõpptarbijate, sh eelkõige eneriga lõpptarbijate huvide ühendamisele ja ühisele tegevusele seoses 2016. aasta detsembris välja kuulutatud Euroopa Liidu algatusega teadliku energia lõpptarbijaskonna kujundamiseks.

Seminaril räägime tarbijate teadlikust energiasäästust, energiatarbimise mõõtmisest, energia hinna kujunemisest, arvete esitamisest ning energia lõpptarbijate õigustest ja kohustustest.

PÄEVAKAVA:

16.00 – 16.20 Avamine  ja tervitussõnad

16.20 – 17.00  Energia lõpptarbijate tegevus puhtama energia heaks
Andres Jaadla, EKÜL juhatuse esimees

17.00 – 17.20 Arutelu

17.20 – 17.40 Kortelamute renoveerimine kui säästliku ja energiatõhusa mõtteviisi kujundaja lõpptarbijates 
Aare Vabamägi, energiaaudiitor

17.40 -18.00  Arutelu

18.00 – 19.00 Töö töörühmades – korteriühistute  ja nende liikmete kui energia lõpptarbijate roll energia säästmisel ja energiatõhus mõtteviisi levikul

19.00 – 19.40   Rühmatööde tutvustus

20.00 Lõppsõnad ja loosimine

Osalemine tasuta ja ilma eelregistreerimiseta.

Toetab Tarbijakaitseamet