RAHULOLEVA ELANIKUNI LÄBI TOIMIVA ÜHISTU

RAHULOLEVA ELANIKUNI LÄBI TOIMIVA ÜHISTU

  • Esindame korteriühistute huvisid kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil ning osaleme korteriühistuid puudutavas seadusloomes.
  • Pakume korteriühistutele õigusabiteenust, nõustamist ja koolitusi nii juriidilistes kui igapäevase majandamisega seotud küsimustes ning ühistujuhtidele mitmekülgseid võimalusi oma teadmiste täiendamiseks ja kogemustevahetuseks.
  • Anname välja korteriühistute ajakirja „Elamu“ ja korteriühistute käsiraamatuid.
  • Korraldame üleriigilisi korteriühistute konkursse.
  • Jagame ühistutele infot Liidu partnerettevõtete kohta.