Tarbijainfo

Tarbija ABC

Trükise väljaandja Tallinna Linnavalitsus.

 

Tarbijakaitseamet

Tarbijakaitseamet kuulub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse ning ameti eesmärk on riigi majandus- ja sotsiaalpoliitika elluviimine tarbijakaitse valdkonnas.

Kui Sul tekib tarbijana probleem, pöördu selle lahendamiseks esmalt ise kaupleja poole. Enamik tarbijate pretensioonidest saab just sel moel lahenduse. Kui Sa aga oma murele lahendust ei saa ja Sul tekib kauplejaga vaidlus ning Sa ei tea täpselt oma õigusi ega seda, kuidas edasi tegutseda, küsi nõu tarbijakaitseametilt. Kõige kiirem viis nõu saamiseks on helistamine ameti nõuandetelefonile.

Eesti Tarbijakaitse Liit

Eesti Tarbijakaitse Liit juriidiliste isikute – mittetulundusühingute – vabatahtlik demokraatlik ühendus, mille eesmärgiks on aidata kaasa tarbija huvisid edendava ja tarbija õiguste kaitset tagava tarbijapoliitika kujundamisele ning selle rakendamisele Eesti Vabariigis.

Tallinna tarbijakaitse portaal

Tarbijakaitse portaali on koondatud kõigile linnaelanikele vajalik esmane info tarbijaõiguste kohta ning selgitused ja viited riigi ja linna õigusaktidele.

Tarbijakaitse infopunkt asub Tallinnas Vabaduse väljak 7, I korrus (Linnavalitsuse teenindusbüroo)
Tel: 640 4232, e-post: tarbijainfo@tallinnlv.ee

Euroopa Komisjoni tervishoiu- ja tarbijakaitse peadirektoraat
Euroopa Komisjoni tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraadi ülesandeks on kaitsta Euroopa tarbijate huvisid. Direktoraadi tegevusvaldkondadeks on tarbijaskonna toetamine, rahva tervise kaitsmine ja parandamine, Euroopa toiduohutuse ja toidu tervislikkuse tagamine, põllumajandusloomade tervise ja heaolu kaitse ning põllukultuuride ja metsade kaitse.

Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskus
Tarbijakaitseameti juurde loodud EL tarbija nõustamiskeskus kaitseb Eestis tarbijate õigusi ülepiiriliste ostude korral. Keskuse peamiseks ülesandeks on lahendada piiriüleseid tarbijakaebusi. Keskuse teenused on tarbijatele tasuta ning keskus kuulub üleeuroopalisse võrgustikku European Consumer Centres Network. Sarnased Euroopa tarbijakaitsekeskused ehk ECC-keskused on loodud ka teistes liikmesriikides. Võrgustiku tööd koordineerib Euroopa Komisjon.