Seadused

Korteriomandi- ja korteriühistuseadus (jõustus 01.01.2018)

Seletuskiri korteriomandi- ja korteriühistuseadusele

Mittetulundusühingute seadus

Asjaõigusseadus

Asjaõigusseaduse rakendamise seadus

Võlaõigusseadus

Tuleohutuse seadus

Tsiviilseadustiku üldosa seadus

Tsiviilkohtumenetluse seadustik

Määrused

Eluruumile esitatavad nõuded

Rohelise investeerimisskeemi “Korterelamute rekonstrueerimise toetus” kasutamise tingimused ja kord

Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused

Elamu energiaauditile esitatavad nõuded

EKÜL tegevus uue korteriomandi- ja korteriühistuseaduse ettevalmistamisel

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu 1. versioon 11. november 2011

Eelnõu tekst

Eelnõu seletuskiri

EKÜL ettepanekud

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu 2. versioon 20. juuni 2012

Eelnõu tekst

Eelnõu seletuskiri

Kooskõlastamisel arvestatud ja arvestamata jäetud ettepanekud

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu 3. versioon 3. aprill 2013

Eelnõu tekst

Eelnõu seletuskiri

Kooskõlastamisel arvestatud ja arvestamata jäetud ettepanekud

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu 4. versioon 14. juuni 2013

Eelnõu tekst ja seletuskiri

EKÜL muudatusettepanekud Riigikogu õiguskomisjonile 28. oktoober 2013

Ettepaneku tekst