Kuidas asutada korteriühistu?

Korteriühistu asutatakse korteriomanike enamuse otsuse alusel, kui sellele enamusele kuulub suurem osa ehitisest ja maatükist. Korteriühistu on juriidiline isik, mis kantakse mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

Praktilisi nõuandeid korteriühistu asutamise ja selleks vajalike dokumentide vormistamise kohta leiab Justiitsministeeriumi kodulehelt.

Kui vajate korteriühistu asutamise kohta konsultatsiooni või juristi abi dokumentide vormistamisel, võtke ühendust EKÜL õigusosakonnaga telefonil 627 5740 või aadressil ekyl@ekyl.ee ja broneerige aeg juristi vastuvõtule.

Teenuste hinnakiri