KUTSE: Tallinna ja Harjumaa Korteriühistute Ümarlaud (27.11 eesti keeles ja 28.11 vene keeles)

Esmaspäeval    27. novembril 2017 kell 17.00   eesti keeles  ja
teisipäeval        28. novembril 2017 kell 17.00   vene keeles toimub
Tallinna ja Harjumaa korteriühistute ümarlaud EKÜL koolitusklassis, Sakala 23A, Tallinn.

Teemad:

„Korterelamu renoveerimisega saavutatav energia ja rahaline sääst” – Lembit Ida, tehniline konsultant

Ümarlaual osalemine on kõigile tasuta.

Ootame aktiivset osavõttu!
Eesti Korteriühistute Liit