21.01.2019 Koolitus: “2018. aasta olulisemad kohtulahendid KÜ spetsiifikast lähtudes ja enim küsitud küsimused”

Toimumise aeg: 21.01.2019 kell 16.00-19.15

Toimumise koht: EKÜL koolitusklass (I korrus), Sakala 23A, Tallinn

Teemad:

Ühise omandiga seotud hääleõigus teostamine üldkoosolekul ehk kuidas teostavad hääleõigust korteriomandi kaasomanikud?

Kelle pädevusse kuulub Eesti Korteriühistute Liitu astumine, rahaliste nõuete puhul ei tohiks õigusabikulu ületada tsiviilasja hinda?

Kahju juhtum seoses korteri põlenguga, kes ikkagi vastutab korteris asuvate seadmete ja elektrijuhtmete eest?

Kui põhikirjas on säte, et otsuse vastuvõtmise poolt koosolekut kokku kutsumata, peavad olema kõik liikmed, kas saab tugineda seadusele, milles on enamuse liikmete nõue?

Otsuste vaidlustamise menetluses on hea usu põhimõttega kooskõlas kohtuvälise lahenduse otsimine, mitte kohene kohtu poole pöördumine.

Kas katusekorrusele lisatavate korterite torustiku paiknemine teise omaniku korteri reaalosas eeldab viimase nõusolekut?

Korteriühistu liikmel võib hea usu põhimõttest tuleneda kohustus panustada ühistu juhtimisse ja hääletada vajalike otsuste poolt?

Korduskoosoleku seadusest tulenev regulatsioon suhtes KÜ põhikirjaga – kas lähtuda seadusest või põhikirjast?

Praktikas enim küsitud küsimused:

 • Milline seadus ikkagi korteriühistu tegevust eriseadusena reguleerib?
 • Kas korteriühistu on mittetulundusühing?
 • Mul on väike maja (4 korterit) – kuidas ma ühistu asutan ja mis saab edasi?
 • Kuni 10 korteriomandiga KÜ erisused?
 • Korteriomanik keeldub tulemast üldkoosolekule, kas saan rakendada sundi?
 • Korteriomanike üldkoosolek
 • Põhikiri
 • Otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata
 • Hääleõigus üldkoosolekul
 • Uue üldkoosoleku kokkukutsumine
 • Juhatus
 • Juhatuse asendusliikme määramine

Lektor: Urmas Mardi, EKÜL õigusosakonna juhataja 

Koolitusele saab registreerida kuni kohtade arvu täitumiseni. Kohtade arv on piiratud.

Hind:

EKÜL-i liikmetele      50 €

Mitteliikmetele           75 €

Hinnas sisalduvad õppematerjalid ja kohvipaus.

Registreerimiseks on järgmised võimalused:

 1. EKÜL kodulehe kaudu, täites registreerimivormi SIIN
 2. Andes teada oma osalemissoovist e-postiga, koolitus@ekyl.ee
 3. Helistades numbril 627 5740 või 55 585 711