Koolitus

18 Veebr

06.03.2018 ja 13.03.2018 koolitused “2017. aasta kohtupraktika korteriühistu asjades” (eesti keeles ja vene keeles)

Toimumise aeg: 06.03.2018 kell 16.00-19.15

13.03.2018, kell 16.00-19.15

Juriidilise kordus loengu raames tutvustatakse uusi ja huvitavamaid korteriühistuid puudutavaid kohtulahendeid ja tehakse nende põhjal järeldusi, millised tagajärjed võivad kaasneda otsustega, mis pole seadusega kooskõlas ning millised võimalused on korteriühistul enda õiguste eest seismisel.

Kohtulahendid ei ole meie õigussüsteemis õiguse allikateks, kuid on väga olulise tähtsusega õigusnormide ühtse rakendamispraktika kujundamisel ja õiguslikus reguleerimises esinevate lünkade täitmisel. Paljudel Riigikohtu lahenditel oluline tähendus ka väljaspool konkreetset kohtuasja.

Teemad:

Naaber ei talu suitsuhaisu, kas korteriomanik tohib oma korteris suitsetada?

Kas põhikirjaga võib osad majandamiskulud kehtestada korterite vahel võrdselt, mitte ruutmeetripõhiselt?

Pärandvara hoiumeetmete rakendamine ja hooldaja määramine.

Kas Tallinna munitsipaalpolitsei võib KÜ vastu algatada väärteomenetluse kui ehitiselt ei kõrvaldata jääpurikaid ja lund?

Kahju juhtum seoses korteri põlenguga, kes ikkagi vastutab korteris asuvate seadmete ja elektrijuhtmete eest?

Kas korteriühistu saab ilma volitusi omava juhatuseta tegutseda ja millal esitada avaldus juhatuse asendusliikme määramiseks?

Kahju hüvitamise nõue KÜ juhatuse liikme vastu, kes likvideeris kevadkoristuse ajal 11 aastat keldris seisnud ehitusplaadid?

Kuidas saab korteriühistu piirata sama isiku poolt esindatavate liikmete ülemmäära?

 

Lektor: Urmas Mardi, EKÜL õigusosakonna juhataja (eesti keeles)

Irina Reva, EKÜL jurist (vene keeles)

 

Toimumise koht: EKÜL koolitusklass, Sakala 23a, Tallinn

Koolitusele saab registreerida kuni 05.03.2018 (eesti keeles) või 12.03.2018 (vene keeles) või kuni kohtade arvu täitumiseni.

Kohtade arv on piiratud.

Hind:

EKÜL-i liikmetele 50€

Mitteliikmetele 75€

Sisaldab 4 ak h loenguid, loengumaterjale ja kohvipausi.

Registreerimiseks on järgmised võimalused:

  1. EKÜL kodulehe kaudu, täites registreerimivormi SIIN
  2. Andes teada oma osalemissoovist e-postiga, koolitus@ekyl.ee
  3. Helistades numbril 627 5740 või 55 585 711