Tallinna korteriühistutel on võimalik taotleda koolitustoetust 130 EUR ulatuses ühes kalendriaastas!

Eesti Korteriühistule Liidu poolt korraldatud koolitustel osalenud Tallinna ühistute koolituskulud katab Tallinna linnavalitsus 130 EUR ulatuses ühes kalendriaastas. NB! See tähendab, et taotlus peab olema esitatud samal aastal, kui toimus koolitus (2017. aastal osaletud koolituste taotluse esitamise tähtaeg oli 31.detsember 2017 ning 2018. aastal toimunud koolituste kohta tuleb esitada taotlus hiljemalt 31. detsembril 2018). Taotluse saab esitada 1 kord aastas.

Toetuse taotlemiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

  1. Taotlus
  2. Tõend (väljastatakse EKÜList peale koolitusel osalemist)
  3. Maksekorralduse koopia, mis tõendab, et KÜ on tasunud EKÜL-le koolituse eest.

Dokumente on võimalik esitada järgmiselt:

  1. E-postiga digiallkirjastatult (loe lähemalt http://www.tallinn.ee/Korteriuhistute-koolitamise-toetamine)
  2. Ise kohale viia Vabaduse väljak 10, IV korrus
  3. Posti teel: Tallinna Linnavaraamet, Vabaduse väljak 10, 10146 TALLINN

Vastava tõendi saamiseks palume pöörduda EKÜL Koolituskeskuse poole koolitus@ekyl.ee või tel 627 5750.