VI Balti Elamumajanduse Konverents

Energiasääst elamusektoris – riikide kogemused
Swissotel Tallinn (Tornimäe 3, Tallinn)
27. aprill 2011

Kava

10. 00 Avakõned
Hr. Juhan Parts, majandus- ja kommunikatsiooniminister
Pr. Eha Võrk, Tallinna abilinnapea

I OSA Innovaatiline eluasemevaldkond – uue majanduskasvu algus Korteriühistud Euroopas

Saastekvootide ühikute müügist saadava raha paigutamine ehitiste renoveerimisse
Hr. Vit Vanicek, CECODHAS Housing Europe president, Tšehhi Elamuühistute Liidu juht

Eesti elamumajanduse innovaatiline areng ja korteriühistute roll selles
Hr. Andres Jaadla, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees

Hoonete energiatõhusus ja ehitusvaldkonna regulatsioonid
Hr. Margus Sarmet, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakond

Diskussioon
Moderaator: Hr. Urmas Mardi, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige

12.00- 13.30 Lõunapaus

Eesti Korteriühistute Liidu partnerite päev

Näitus „Eesti Korteriühistute Liit 15“

II OSA Riikide kogemused: eluasemevaldkonna hetkeseis ning energiasääst korterelamutes

Energiatõhususe miinimumnõuded – ülim eesmärk?
Hr. Erkki Seinre, Tallinna Tehnikaülikool

Miks edeneb energiatõhususe saavutamine elamutes aeglaselt ja kuidas seda protsessi kiirendada?
Pr. Andra Blumberga, Riia Tehnikaülikool

Moderniseerimise protsess Leedus JESSICA finantsinstrumentide toel
Pr. Vilma Vaiciuniene, Leedu Keskkonnaministeeriumi eluasemedivisjon

Diskussioon
Moderaator: Hr. Andres Jaadla, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees

15.30 Konverentsi lõppdokumendi tutvustus
Pr. Marit Otsing, Eesti Korteriühistute Liidu Nõukogu esimees

Eesti Korteriühistute Liit 15

Liidu tänukirjade üleandmine

Konverentsi lõpetamine