Eesti Korteriühistute XIX Foorum, 4.10.2016

EESTI KORTERIÜHISTUTE XIX FOORUM

 20 AASTAT KORTERIÜHISTULIIKUMIST –
KORTERIÜHISTU KUI ELAMUVALDKONNA KASVUMOOTOR

4.10.2016
Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn)

10.00  Foorumi avamine
Pr Liisa Oviir, ettevõtlusminister
Hr Taavi Aas, Tallinna abilinnapea

I OSA

10.40 – 11.00  Mida toob kaasa 2018. aastal jõustuv uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus
Hr Urmas Reinsalu, justiitsminister

11.00 – 11.20  Eesti Korteriühistute Liit – 20 aastat korteriühistute üleriigilist ühistegevust Eestis LOE SIIT
Hr Andres Jaadla, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees

11.20 – 11.40 Ehitus- ja kasutuslubade elektroonilisel menetlusel ilmnenud probleemid ja lahendused Tallinnas LOE SIIT
Pr Eha Võrk, Tallinna abilinnapea

11.40 – 11.50  Diskussioon
Moderaator hr Urmas Mardi, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige

11.50 – 12.30  Kohvipaus ja Elamumess

II OSA          

12.30 – 12.50 Kortermajade renoveerimise hetkeseis Eestis LOE SIIT
Pr Triin Reinsalu, SA KredEx eluaseme ja energiatõhususe divisjoni juht

12.50 – 13.10 Ehitisregistri andmete kasutamine ja andmekvaliteedi parandamise võimalused LOE SIIT
Pr Mare Braun, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna ehitisregistritalituse juhataja

13.10 – 13.30  Gaasiohutus kortermajades LOE SIIT
Hr Kaur Kajak, Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori asetäitja

13.30  – 13.50 Ehituskonstruktsioonide amortiseerumisest tulenevad ohud  miks kukuvad rõdupaneelid LOE SIIT
Hr Karl Õiger, Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor, Eesti Korteriühistute Liidu nõukogu liige

13.50 – 14.00 Diskussioon
Moderaator pr Dagmar Mattiisen, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige

 14.00 – 15.00 Kohvipaus ja Elamumess

 III OSA         

 15.00 – 15.20 Korteriühistute konkursi võitjate autasustamine

15.20 – 15.40  Audiitorkogu juhend toob selguse ja läbipaistvuse korteriühistu revisjoni läbiviimisse! LOE SIIT
Hr Märt- Martin Arengu, Audiitorkogu president Pr Angelika Ruubel, Audiitorkogu metodoloogiaspetsialist

15.40 – 16.00  Kohanduse lahendused ja võimalused kortermajade ligipääsetavuse suurendamiseks LOE SIIT
Pr Mare Naaber, Astangu Kohanduste ja Abivahendite Teabekeskuse juhataja

16.00 – 16.20  Enamlevinud eksimused otsuste vastuvõtmisel korteriühistutes LOE SIIT
Hr Urmas Mardi, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige ja õigusosakonna juhataja

16.20 – 16.30  Diskussioon
Moderaator hr Andres Jaadla, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees