Eesti Korteriühistute XIV Foorum-2011

KORTERIÜHISTU − ÜHISKONNAS VÄÄRTUSTATUD KOOSTÖÖPARTNER
Jagatud kogemuse jõud – 15 aastat Eesti Korteriühistute Liitu

5.10.2011
Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn)

PÄEVAKAVA

10.00 – 10.30 Avakõned
Hr Edgar Savisaar, Tallinna linnapea
Hr Juhan Parts, majandus- ja kommunikatsiooniminister

I OSA KORTERIÜHISTUTE VÕIMALUSED RIIGI JA OMAVALITSUSE PARTNERINA

10.30 – 10.45 Korteriühistu − kas ühiskonnas väärtustatud koostööpartner ?
Hr Andres Jaadla, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees

10.45 – 11.00 Korteriühistud turvalise elukeskkonna kujundajana
Hr Ken- Marti Vaher, siseminister

11.00 – 11.15 Koostöö korteriühistute toetuseks Riigikogus
Hr Tõnis Kõiv, Riigikogu liige

11.15 – 11.30 Omavalitsus ja korteriühistud − koostöö tugevused ja nõrkused
Pr Eha Võrk, Tallinna abilinnapea

11.30 – 11.40 Diskussioon
Moderaator hr Urmas Mardi, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige

11.40 – 12.30 Kohvipaus

II OSA KORTERMAJADE RENOVEERIMISE TÄNANE SEIS

12.30 – 12.50 Kas tänast korterelamute renoveerimise seisu saab pidada rahuldavaks? Millised on täna levinumad vead renoveerimisel?
Hr Robert Reinpuu, Tallinna Tehnikakõrgkooli lektor, korteriühistute sertifitseerimiskomisjoni liige

12.50 – 13.10 Rekonstrueerimistoetustest ja nendega seotud korteriühistute hirmudest
Hr Lauri Suu, SA KredEx toetuste haldur

13.10 – 13.30 Kas korteriühistu vajab arhitekti?
Pr Diana Taalfeld, arhitekt, nu arhitektuur

13.30 – 13.40 Diskussioon
Moderaator pr Dagmar Mattiisen, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige

13.40 – 15.00 Lõuna
III OSA PILK TULEVIKKU

15.00 – 15.20 Kas kütte hinna tõus on põhjendatud?
Hr Märt Ots, Konkurentsiameti peadirektor

15.20 – 15.40 Uued energiasäästu võimaldavad lahendused korteriühistutele
Hr Raivo Raestik, Yoga OÜ arendusjuht

15.40 – 15.50 Rahva ja eluruumide loendus REL2011
Pr Margit Kuldmaa, REL regioonijuht, Statistikaamet

15.50 – 16.10 Uutest õiguspõhimõtetest kohtupraktika valguses
Hr Urmas Mardi, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige

16.10 – 16.20 Diskussioon

Moderaator pr Marit Otsing, Eesti Korteriühistute Liidu Nõukogu esimees

16.20 Parimate ühistute autasustamine.
Foorumi lõpetamine

Foorumi toetajad:

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Tallinna linn