Korterelamute renoveerimistoetus – Euroopa positiivne näide

Euroopa Komisjoni regionaalvaldkonna ajakiri Panorama kirjutab seekord ühtekuuluvuspoliitika fondide investeeringutest säästvasse energiamajandusse, tuues energiatõhususe tõstmise näitena esile Eesti korterelamute renoveerimistoetuse (lk. 6). Investeeringuid energiatõhususe tõstmisse nimetab ühe prioriteedina oma intervjuus ka rahandusminister (lk. 16-17).

Panorama – sügis 2015