Korteriühistute renoveerimisvõimekuse hindamise pilootuuring

2014. aastal viidi Eesti Korteriühistute Liidu tellimusel läbi korteriühistute renoveerimisvõimekuse hindamise pilootuuring. Uuringut toetas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, uuringu teostaja oli Ecobon OÜ.

Uurimistöö eesmärgiks on välja selgitada ruumilised ja sotsiaalsed faktorid, millest võivad sõltuda korteriühistute otsused ja otsustamise kiirus elamute energiatõhusal tervikrenoveerimisel. Uuringus analüüsitakse aastatel 2010-2014 SA Kredex rekonstrueerimise toetust saanud korteriühistuid ja ühisusi.

Tutvu uuringu tulemustega siin.

Energiatõhususe alased uuringud

Tutvu tulemustega SA KredEx veebilehel siin.