TULEOHUTUSEKYL pluss PÄA

 


Korterelamu tuleohutuse infolehed

Tuleohutuse infoleht eesti keeles

Tuleohutuse infoleht vene keeles


 

UUDISED JA TEATED

Kortermajas peetakse tuleohuks napsutavaid ja suitsetavaid naabreid, kahtlast kraami keldris ja aegunud juhtmestikku

Eesti Korteriühistute Liidu ja Päästeameti teade 7. detsember 2017

Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) viis koostöös Päästeametiga tänavu läbi tuleohutusalase teavitusprojekti, et juhtida tähelepanu tuleõnnetustele korterelamutes ja tõsta korteriühistute juhtide teadlikkust nende õnnetuste ennetamise võimalustest. Projekti osana korraldas Eesti Korteriühistute Liit veebiküsitluse, mille abil koguti korteriühistute esindajate arvamusi korterelamute tuleohutuse teemal.

LOE EDASI

Omapäi ümberehitamine võib kortermaja põlema panna

EKÜL teade 19.04.2017

Eesti Korteriühistute Liidu esimeses talveakadeemias rääkis Päästeameti Lääne päästekeskuse peainspektor Erti Suurtalu tuleohutusest kortermajade renoveerimisel ning tõi välja asjaolud, mida tuleks kindlasti silmas pidada. Suurtalu sõnul kujutavad suurimat ohtu ebapiisavad teadmised renoveerimisele esitatavatest nõuetest. “Elanikud ei tea, mida renoveerimisel tohib teha ja mida mitte,” rääkis ta. Tema sõnul tuleb renoveerimisprotsess nõuetekohaselt läbi viia – teha vajalikud auditid, taotleda kohalikust omavalitsusest projekteerimistingimused, ehitusload jne.

LOE EDASI

Kortermajade vana elektrijuhtmestik kujutab endast suurt tuleohtu

EKÜL ja Päästemaeti pressiteade 02.03.2017

Paljudes vanades kortermajades pole elektrijuhtmestikku 20-30 aastat vahetatud – ripendavaid juhtmeotsi trepikojas ollakse harjunud iseeenesestmõistetavalt võtma, kuid need võivad elanike elud ohtu seada, hoiatavad Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) ja Päästeamet.

LOE EDASI


ARTIKLID

Kuidas hoolitseda kortermajas tuleohutuse eest

Ajakiri “Elamu”, 2/2017

Tuleõnnetused saavad kõige sagedamini alguse kodust. Kortermajas, kus elab lähestikku mitmeid leibkondi, on tuleõnnetuste ennetamisel ühtviisi oluline see, et oma kohustusi täidaksid nii korteriühistu kui kõik korteriomanikud ja majaelanikud.

LOE EDASI

Ebaseaduslikud ümberehitustööd ja kehv ventilatsioon põhjustavad gaasiõnnetusi

Ajakiri “Elamu”, 3/2017

Aasta 2016, Põhja-Tallinn, Erika tänav. Paarikuuse vahega toimus selle tänava kuuendas majas kaks gaasiõnnetust, mis nõudsid kahe lapse elu. Traagilisele sündmusele järgnesid arutelud teemal, kas gaasikatlad on ohtlikud? Kuidas selliseid õnnetusi vältida ja küsimus, mis alati esile kerkib: kes vastutab?

LOE EDASI

Põleng kortermajas on terve maja ühine mure

Ajakiri “Elamu”, 4/2017

Kortermaja on keeruline, omavahel tihedalt seotud organism, mille tervislik olukord sõltub kõikidest maja elanikest. Kummalisel kombel on kortermajade elanikud tihtipeale oma naabritega suhtlemisel tagasihoidlikumad kui eramajade elanikud, samas ollakse teineteisest palju enam sõltuvamad. Kui naabril uputab, siis uputab ka teistel, või veel hullem – kui naabril puudub suitsuandur, siis on see ühel hetkel ka teiste elanike probleem.

LOE EDASI


KÜSIMUSTIK “TULEOHUTUS KORTERMAJAS”

Küsitlus on lõppenud. Täname kõiki osalejaid!

Head korteriühistute juhid, korteriomanikud, kortermajade elanikud!

Küllap olete sel aastal kuulnud või lugenud mitmetest kortermajadest toimunud tuleõnnetustest nii Eestis kui kaugemal. Palume nüüd teie abi! EKÜLi ja Päästeameti koostööprojekti raames on valmis saanud tuleohutusalane küsimustik. Olge head, leidke 5 minutit oma päevast, et sellele vastata. Teie vastused ja kommentaarid on suureks abiks kortermajade tuleohutusalase seisukorra hindamisel ja edasiste teavitustegevuse korraldamisel.

Küsimustiku saab täita anonüümselt. Samas on aga võimalik küsimustiku kaudu ka teada anda, kui soovite tuleohutusalast nõustamist oma kortermajas. Sel juhul palume kindlasti märkida ka oma kontaktandmed. Küsitlus toimub kuni 15.11.2017.