Rekonstrueerimise toetus

Taotluste vastuvõtt on peatatud alates 23.09.2017, kuna Euroopa Liidu käesoleva eelarveperioodi struktuurifondide rahalised vahendid, korterelamute rekonstrueerimiseks kogusummas 102 miljonit eurot on toetuse taotlustega kaetud.

Rekonstrueerimise toetus sobib korteriühistutele, kes planeerivad täiemahulist rekonstrueerimist. Toetust saab taotleda 15%, 25% ja 40% ulatuses (Ida-Virumaal vastavalt 25%, 35% ja 50%) rekonstrueerimistööde kogumaksumusest sõltuvalt korterelamu rekonstrueerimise terviklikkuse tasemest.

Korterelamu terviklik rekonstrueerimine võimaldab suurendada hoone energiatõhusust, pikendab selle eluiga, tõstab väärtust kinnisvaraturul ning toob kaasa paranenud sisekliima. Toetus on mõeldud ühistutele ja kohalikele omavalitsustele, kes soovivad rekonstrueerida oma korterelamu võimalikult terviklikult. Toetust võib kombineerida nii krediidiasutuste poolt väljastatavate laenudega kui ka kogutud omavahenditega.

LISAINFO:

Loe rekonstrueerimise toetuse kohta lisaks SA KredEx veebilehelt –

http://kredex.ee/korteriuhistu/korteriuhistu-toetused/rekonstrueerimise-toetus/

SA KredEx „Korterelamu rekonstrueerimise käsiraamat“ –http://www.kredex.ee/public/Teenused/Rekonstrueerimistoetus/KredEx_kasiraamat_A4_est.pdf

SA KredEx  “Korterelamu rekonstrueerimise käsiraamat” (vene keeles) –http://www.kredex.ee/public/Teenused/Rekonstrueerimistoetus/KredEx_kasiraamat_A4_rus.pdf