Korteriühistute X Suveülikooli loengumaterjalid

Konfliktide lahendamine
Aktuaalsed juriidilised küsimused

 

Eesti Korteriühistute Liidu uudised Delfi uudisteportaalis

Energiasääst

Energiasäästu portaal
Euroopa energiasäästuportaal BUILD UP
Euroopa energiasäästuportaal Power House Europe

Tallinn

Tallinna linna koerte ja kasside pidamise eeskiri
Tallinna linna koolitustoetus korteriühistutele
Tallinna linna korteriuhistute koolitamise toetamine
Tallinna Vesi – Korteriühistu avaldus teenuste lepingule
Fassaadid-korda
Hoovid-korda

Muu kasulik

Analüüs_Korterelamu piirkonna perspektiiv tervikliku ruumilise renoveerimise osas lähtudes regionaalsetest ja demograafilistest trendidest.
Üleriigiline planeering „Eesti 2030+“
Haldamise püramiid
Subsidiaarsuse ja mitmekesisuse põhimõtte kohaldamine eriülesannete määramisel liikmesriikide sotsiaaleluaseme valdkonnas
Kuidas aidata abivajavat inimest?
Kuidas notari abil majandusaasta aruannet esitada
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Kasulik info korteriühistu kohta
Kassi- ja koeraomanikule vajalik info
Eesti Loomakaitse Seltsi teavituskampaania „Suvi läbi. Asjad pakitud. Kõik pereliikmed kaasas?“

Eesti Standardikeskuse juhendmaterjalid