EL eesistumine logo

IX Balti Elamumajanduse Konverents, 14. september 2017 Rakvere

14. septembril 2017 toimub Rakveres IX Balti Elamumajanduse Konverents “Parimad elamuvaldkonna praktikad jätkusuutliku elukeskkonna kujundamisel”, mida korraldab Eesti Korteriühistute Liit koostöös Euroopa Elamuorganisatsioonide Ühenduse HOUSING EUROPE-iga. Konverentsile järgneb 15. septembril 2017 rahvusvaheline õppepäev energiatõhusatest lahendustest hoonetes. Sündmus on osa Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise sündmuste programmist. Seda toetab Riigikantselei koostöös Sihtasutusega Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Info toetatud projekti kohta

Projekti nimi:
IX Balti Elamumajanduse Konverents “Parimad elamuvaldkonna praktikad jätkusuutliku elukeskkonna kujundamisel”

Toetussumma:
17 810,00 EUR

Projekti eesmärgid ja tegevused:

2017. aasta septembris Rakveres  toimuv IX Balti Elamumajanduse Konverents pealkirjaga „Parimad elamuvaldkonna praktikad jätkusuutliku elukeskkonna kujundamisel“ toob kokku 120 osalejat Euroopa Liidu riikidest ning Ukrainast ja Valgevenest. Konverentsi korraldaja on Eesti Korteriühistute Liit koostöös Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse Housing Europe’iga.

Euroopa elamuorganisatsioonide esindajatele suunatud konverents seab eesmärgiks parimate kogemuste vahetamise inimeste elukeskkonna parandamisel ja elukvaliteedi tõstmisel. Keskseteks teemadeks on elanikkonna enda võimalused kaasa aidata rahvusvahelise kliimakokkuleppega otsustatud EL-i kasvuhoonegaaside heite vähendamisele ning EL-i 2030. aasta energiatõhususe eesmärgi saavutamisele hoonete energiatarbimise vähendamise osas. Konverentsi diskussioonid pakuvad võimaluse arutleda tänaste elukeskkonna parandamise praktikate üle EL-is, tutvustades seejuures Eesti edukat kogemust kortermajade energiatõhususe suurendamisel ning otsides koostöökohti EL-i liikmesriikide elamuorganisatsioonide ja EL-i partnerriikide elamuorganisatsioonide vahel Ukrainast ja Valgevenest. Konverentsil sõnastatakse osalevate ühenduste ühised seisukohad elamuorganisatsioonide rolli kohta  EL-i kliima- ja energiatõhususe eesmärkide saavutamisel. Konverentsile järgneval päeval toimub õppepäev Rakveres, mille käigus tutvutakse piirkonna parimate näidetega hoonete energiatõhususe suurendamisel ja kasvuhoonegaaside heite vähendamisel.

2017. aasta septembris Eestis aset leidva IX Balti Elamumajanduse Konverentsi raames toimunud parimate praktikate jagamise ja läbiviidud arutelude tulemusel on Eesti Korteriühistute Liidu eestvedamisel sõnastatud ja avalikkuseni viidud Euroopa elamuorganisatsioonide ühised seisukohad elamu- ja energiatõhususe valdkonna arengute osas, mis saavad üheks aluseks edasisele koostööle ja uute praktikate väljatöötamisele.

 

Lisainfo:
Anu Sarnet
EKÜL välissuhete ja projektide juht
Anu.Sarnet@ekyl.ee

 

BHC eesti reklaam