EAK-400px-element-vasakul-kiri-paremal-arengukoostoo

Eesti Korteriühistute Liidu arengukoostöö eluasemevaldkonna toetamiseks üleminekuriikides

Eesti arengukoostöö eesmärgiks on aidata kaasa demokraatia ja majanduse arengule, vaesuse vähendamisele kogu maailmas ning üleilmsete kestliku arengu eesmärkide saavutamisele. Eesti arengukoostöö põhimõtteks on, et aitame seal, kus seda vajatakse, ning kus meil on lisandväärtust juurde anda. EKÜL annab  oma panuse sellistesse Eesti arengukoostöö prioriteetsetesse tegevusvaldkondadesse nagu majanduse jätkusuutlik areng ja keskkonnasäästlik areng. Eraldi tähelepanu all on läbiva valdkonnana Eestis korteriühistute poolt kasutatavate info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate tutvustamine.

Arengukoostöö toimub erinevate koostööprojektide vormis.

Arengukoostööd puudutav lisainfo:

Anu Sarnet
Eesti Korteriühistute Liidu välissuhete ja projektide juht
627 5740


Arengukoostööprojekt “Eluasemereformide toetamine Ukrainas”, 2018-2020

Eesti Korteriühistute Liit alustas 2018. aasta augustis arengukoostööprojektiga “Eluasemevaldkonna reformide toetamine Ukrainas”, mille käigus aitab liit kaasa Ukraina elamusektori vajadustele vastavate koolituskavade väljatöötamisel ja rakendamisel. Projektiga annab EKÜL oma panuse sellistesse Eesti arengukoostöö prioriteetsetesse tegevusvaldkondadesse nagu majanduse jätkusuutlik areng ja keskkonnasäästlik areng.

EKÜL projektipartneriteks Ukrainas on organisatsioonid “Expert Interbranch Association of Ukraine” ja “State Fund for Support of Youth Housing Construction”.

Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

 


 

Arengukoostööprojekt “Korteriühistuliikumise kogemus ja korteriühistu mudel – töötoad Valgevenes ja Ukrainas”, 2013

Projekti rahastas Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

2013. aasta veeburarist kuni juulini viis Eesti Korteriühistute Liit ellu projekti “Korteriühistuliikumise kogemus ja korteriühistu mudel – töötoad Valgevenes ja Ukrainas”.

Projekti eesmärk oli toetada demokraatiat ja kodanikuühiskonna arengut Valgevenes ja Ukrainas korteriühistuliikumise tutvustamise ning Eesti ja sihtriikide vastavate kogemuste vahetamise ja analüüsi kaudu. Projekti raames viidi koostöös Ukraina ja Valgevene projektipartneritega läbi kahepäevased töötoad eluasemevaldkonnas
tegutsevate ühenduste juhtidele ja omavalitsuse ametnikele Valgevenes Minskis ja Ukrainas Tšernigovis.

Partneriteks on Rahvusvaheline Kinnisvara Haldamise Assotsiatsioon Minskis ja Keskus „Dobrochyn“ Tšernigovis. Projekti tulemusena nähakse eluasemevaldkonna huvigruppide esindajate teadlikkuse tõusu demokraatlikest otsustusprotsessidest korteriühistutes ning kodanike ja ühistegevuse rollist elukeskkonna kujundajana.

 Projekti meediakaja:

Artikkel ajakirjas Elamu 3/2013 (eesti keeles)
Artikkel ajakirjas Elamu 3/2013 (vene keeles)

Kajastus Ukrainas 1
Kajastus Ukrainas 2

Kajastus Valgevenes 1

Pildigalerii Ukraina
Pildigalerii Valgevene

Projekti raames toimunud kohtumised UkrainasSeminar Ukrainas Tšernigovis

29.-30.04.2013 Töötoad Ukrainas Tšernigovis – töötoad viisid läbi ekspert Marit Otsing ning lektorid Andres Jaadla, Urmas Mardi ja Raimo Jõgeva
30.04.2013 projekti eksperdi ja lektorite kohtumine Chernigovi linnavalitsuse esindajatega
20.06.2013 projekti ekspert Marit Otsing ja lektor Raimo Jõgeva kohtusid Ukraina suursaadiku Viktor Kryzhanivsky’ga.

Projekti raames toimunud kohtumised Valgevenes

20.-21.05.2013 Töötoad Valgevenes Minskis – töötoad viisid läbi ekspert Marit Otsing ning lektorid Andres Jaadla, Urmas Mardi ja Raimo Jõgeva
22.05.2013 projekti lektorite kohtumine Minski linna Frunze rajooni administratsiooni juhi Boris Vasiljeviga
17.06.2013 projektijuht Anu Sarnet, ekspert Marit Otsing ja lektorid Raimo Jõgeva ja Andres Jaadla kohtusid Tallinnas Valgevene Vabariigi ajutise asjuri Vadim Lazerkoga.