TULEOHUTUSEKYL pluss PÄA

 

Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) ja Päästeamet alustasid käesoleva aasta märtsis koostööprojekti “Tuleohutus kortermajas”, et juhtida tähelepanu tuleõnnetustele kortermajades ja tõsta korteriühistute juhtide teadlikkust nende õnnetuste ennetamise võimalustest. Aasta jooksul jagatakse infot erinevate trükiste, artiklite ja ettekannetega korteriühistute üritustel üle Eesti.


UUDISED JA TEATED

Omapäi ümberehitamine võib kortermaja põlema panna

EKÜL teade 19.04.2017

Eesti Korteriühistute Liidu esimeses talveakadeemias rääkis Päästeameti Lääne päästekeskuse peainspektor Erti Suurtalu tuleohutusest kortermajade renoveerimisel ning tõi välja asjaolud, mida tuleks kindlasti silmas pidada. Suurtalu sõnul kujutavad suurimat ohtu ebapiisavad teadmised renoveerimisele esitatavatest nõuetest. “Elanikud ei tea, mida renoveerimisel tohib teha ja mida mitte,” rääkis ta. Tema sõnul tuleb renoveerimisprotsess nõuetekohaselt läbi viia – teha vajalikud auditid, taotleda kohalikust omavalitsusest projekteerimistingimused, ehitusload jne.

LOE EDASI

Kortermajade vana elektrijuhtmestik kujutab endast suurt tuleohtu

EKÜL ja Päästemaeti pressiteade 02.03.2017

Paljudes vanades kortermajades pole elektrijuhtmestikku 20-30 aastat vahetatud – ripendavaid juhtmeotsi trepikojas ollakse harjunud iseeenesestmõistetavalt võtma, kuid need võivad elanike elud ohtu seada, hoiatavad Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) ja Päästeamet.

LOE EDASI

Nõukogudeaegsetes kõrghoonetes on tuleohutusega lood kehvad

TV 3 uudised, 16.08.2017
Kommenteerivad EKÜL  juhatuse liige Urmas Mardi ja Päästeameti esindajad

Nõukogudeaegsetes kõrghoonetes on tuleohutusega lood kehvad. Korteriühistute jaoks on tuleohutuse parandamine kallis, mistõttu mõnedes kõrghoonetes ei hakatagi tuleohutuse parandamiseks midagi ette võtma.

VAATA EDASI

ARTIKLID

Korterelamu tuleohutus

Ajakiri “Elamu”, 2/2017

Tuleõnnetused saavad kõige sagedamini alguse kodust. Kortermajas, kus elab lähestikku mitmeid leibkondi, on tuleõnnetuste ennetamisel ühtviisi oluline see, et oma kohustusi täidaksid nii korteriühistu kui kõik korteriomanikud ja majaelanikud.

LOE EDASI