Koridori kuhjatud koli võib majaelanikele saatuslikuks saada

Eesti Korteriühistute Liidu pressiteade
26.05. 2017

Pahatihti tassitakse kortermaja pööning täis remondijääke ja mööblit, viimast jagub mõnel pool koguni koridoridesse ja trepile. Träni kogunemine trepile ja koridoridesse on aga väga ohtlik – nii lõigatakse ära evakuatsioonitee, mille puudumine võib tuleõnnetusest pääsemisel saatuslikuks saada.

Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) ja Päästeamet alustasid tänavu märtsis koostööprojekti “Tuleohutus kortermajas”, et juhtida tähelepanu tuleõnnetustele kortermajades ja tõsta korteriühistute juhtide teadlikkust nende õnnetuste ennetamise võimalustest. Koos anti välja ka tuleohutuse juhis, mille iga ühistu soovi korral tasuta Eesti Korteriühistute Liidust saada võib, et see siis oma maja seinale riputada.DSC_0695

Amblas toimus infopäev korteriühistu asutamisest ja uuest seadusest

Ambla vald korraldas koostöös EKÜLiga 23. mail 2017 Aravete kultuurimajas infopäeva Ambla valla kortermajade elanikele, kelle majades  ei ole veel korteriühistut moodustatud.

Infopäeval kõnelesid Ambla vallavanem Rait Pihelgas ja EKÜL juhatuse esimees Andres Jaadla. Anti ülevaade sellest, mis uue seaduse tulekuga täpsemalt juhtuma hakkab, mida peaks korteriühistut luues täpsemalt silmas pidama ja kuidas ühistut majandada.Õilme 5

Konkurss „Kauneim kortermaja 2017“

Eesti Korteriühistute Liit ootab kõiki kauneid kortermaju osalema konkursil „Kauneim kortermaja 2017“!
Kandideerimistaotluste ja fotode esitamise tähtaeg 9. juuni 2017.

Konkurss „Kauneim kortermaja“ on üle-eestilise konkursi „Eesti kaunis kodu“ erikategooria, mis toimub alates 2009. aastast Eesti Korteriühistute Liidu ja Eesti Kodukaunistamise Ühenduse koostöös. Konkursi korraldab Eesti Korteriühistute Liit, lõpliku valiku teeb Eesti Kodukaunistamise Ühendus. Kauneima kortermaja esindaja võtab vastu autasu Vabariigi Presidendilt ja Eesti Korteriühistute Liidult. (veel …)