Pärnus räägiti ühistute jaoks olulistest lõpptarbimise päevateemadest

19. novembril 2018 Pärnus toimunud  EKÜL lõpptarbija infopäeval räägiti energiamajanduse korralduse seaduse nõuetest, korteriühistuid puudutavatest muudatustest pakendijäätmete käitlemisel ja toiduraiskamise vähendamise võimalustest. Infopäeva avanud EKÜL  Pärnu esinduse juhi Anne Betkeri sõnul on Pärnu ühistujuhid aktiivsed ja soovivad nii linna kui riigi tasandil  aktuaalsetel teemadel kaasa rääkida.

Infopäeval peaettekande teinud EKÜL juhatuse  esimees Andres Jaadla sõnul on korteriühistud oma liikmeskonnaga lõpptarbijatena arvestav sihtrühm erinevates eluvaldkondades, kelle huvidega tuleb arvestada.

Elav arutelu tekkis  infopäeval Riigikogu menetluses  oleva planeeritava seadusmuudatuse üle pakendijäätmete tekkekohal kogumiseks. Korteriühistutele esinenud Pärnu Linnavalitsuse keskkonna ja heakorra peaspetsialisti Marve Virunurme sõnul on Pärnu linnas oluline keskkonnahoid ja kõikide osapoolte huvidega arvestamine. Korteriühistute  tänasest arutelust jäi kõlama mõte, et  kuigi seaduse eesmärk võib olla õilis, on praktilise lahenduse leidmiseks vaja laiemat arutelu kõikide osapooltega ja üleminekuaega, nii et korteriühistute huvid saaksid esindatud ja võimalikud probleemikohad  lahendatud.

Lõpptarbijate infopäevi toetab Tarbijakaitseamet.

Piltidel Andres Jaadla, Marve Virunurm

DSC_0391 DSC_0401