Lopptarbija infopaev

EKÜL lõpptarbija infopäevad 29.10.18 ja 30.10.18

Märkimisväärne osa lõpptarbijatest elab täna korteriühistutes. Eesti korteriühistuid ühendava organisatsioonina on Eesti Korteriühistute Liit seadnud oma eesmärgiks toetada korteriühistuid ja ühistute liikmeid nende rollis lõpptarbijatena ning olla korteriühistutes elavate lõpptarbijate huvide esindajaks.

Ootame kõiki huvilisi EKÜL lõpptarbija infopäevale

EKÜL koolitusklassis (Sakala 23A, Tallinn)
29. oktoobril kell 17:00 – 19:30 eesti keeles
30. oktoobril kell 17:00 -19:30 vene keeles

Infopäeva tegevustes kaasalöömiseks soovitame infopäeval osalejatel kaasa võtta nutitelefoni.

KAVA:

17:00 -18:00 Tark tarbimine ja energia lõpptarbijad

Kui targad energia tarbijad me oleme? Millised on meie kohustused energia tarbijatena? Kas oleme tarbijatena teinud piisavalt tarku otsuseid, et meie energiaarved oleksid taskukohased? Tutvustame energiamajanduse korralduse seaduse nõudeid, mis sätestavad mitmed olulised õiguslikud alused ja tegevussuunad energia lõpptarbijate jaoks.

Kõneleb Andres Jaadla, EKÜL juhatuse esimees

18:00 – 18:10 Kohvipaus

18:10 – 19:10 Toidujäätmete tekke vähendamise võimalused meie majapidamistes

Räägime sellest, kuidas kodumajapidamistes toidujäätmeid vähendada ja olla targad toidu tarbijad, et säästa raha ja keskkonda. Tutvustame rahvusvahelist projekti “Väärtustades toitu” ja jagame eelinfot, kuidas igaüks sellest osa võtta saab.

Kõneleb Maarja Jõe, projekti “Väärtustades toitu” ekspert

Infopäeval osalemine on tasuta, kuid palume osavõtust teada anda ekyl@ekyl.ee või tel 627 5740.