Kutse Tallinna ja Harjumaa korteriühistute ümarlauale

Esmaspäeval  24. oktoober 2016 kell 17.00  eesti keeles  ja  teisipäeval  25. oktoober 2016 kell 17.00 vene keeles toimub Tallinna ja Harjumaa korteriühistute ümarlaud
EKÜL koolitusklassis, Sakala 23a  I korrusel.

Ajakava

17.00 – 17.45 „Kahjurite ennetamise ja tõrjumise võimalused korterelamutes“ Pestcontrol esindajad

17.45 – 18.30 „Soojusenergia ja tarbevee individuaalse arvestussüsteemi mõõteseadmed ja tarbimisandmete kogumine” Aivar Veenpere, MESA tegevjuht

Ümarlaual osalemine on kõigile tasuta ja ilma eelregistreerimiseta!

Palun aktiivset osavõttu.

Lisainformatsioon:
Ave Uustal
6275750
e-post: koolitus@ekyl.ee